Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Mieczysław
Nazwisko: Wierzbicki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 23-06-1950
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Ppl/Lu 610/11, zarządzenie z dn. 29.11.2012 dot. Jacka Mieczysława Wierzbickiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 21.12.1981 pod nr 20163 do sprawy dot. "Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania". IPN Ki 025/1138 (II/12594)
Akta śledcze Internowany na podstawie decyzji nr 241/81 z dn. 12.12.1981; "Wymieniony (...) był inicjatorem założenia >Solidarności< w archiwum (...). Jest negatywnie ustosunkowany do partii i ustroju. (...) Działacz Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania. W sprzyjających warunkach może podjąć wrogą i destrukcyjną działalność." Zatrzymany dn. 13.12.1981 i umieszczony w AŚ w Kielcach. Dn. 27.02.1982 zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. IPN Ki 028/332, IPN Ki 07/331 (2346/IV)
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 241/81 z dn. 12.12.1981. Zatrzymany dn. 13.12.1981 i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Ze względu na zły stan zdrowia dn. 27.02.1982 uchylono decyzję o internowaniu. IPN Ki 45/493
.