Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Terlecki
Miejsce urodzenia: Wilkasy
Data urodzenia: 22-03-1950
Imię ojca: Izydor
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Giżycku. Następnie po połączeniu MKZ w Giżycku i Suwałkach w jedną organizację związkową na szczeblu wojewódzkim w postaci NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze obejmującą całe województwo suwalskie, prowadzona w celu operacyjnej ochrony wyżej wymienionego związku. Jan Terlecki wymieniany na kartach Mkr-1 wysyłanych w czerwcu i sierpniu 1981 przez Wydz. III "A" i Wydz. III KWMO w Suwałkach do Wydz. IV i III Biura "C" MSW w Warszawie. Prowadzenie SO zaniechano z uwagi na "umorzenie postępowania przygotowawczego prowadzonego w tych sprawach na mocy dekretu o abolicji". IPN Bi 01/40/1 (40/IV).
Akta internowanego Internowany 17.12.1981 na podstawie decyzji Nr 58/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Suwałkach z uwagi, że "swoją dotychczasową działalnością i postawą narusza normy prawne oraz może podejmować działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu". Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony z internowania 25.02.1982. IPN Bi 46/21.
Akta internowania Zarejestrowany 15.01.1982 do nr 2724 w kategorii internowany. Zdjęty z ewidencji 02.03.1982. Internowany w okresie 17.12.1981 - 25.02.1982. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną po zwolnieniu z internowania w ramach KE krypt. "Mechanik". Jan Terlecki od sierpnia 1980 był jednym z organizatorów i aktywnch działaczy NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego w Olecku. W maju 1981 wybrany delegatem na Wojewódzki Zjazd Delegatów [WZD], a na I Zjeździe WZD w Ełku wybrany członkiem Zarządu Regionu "Pojezierze" z rejonu miasta Olecko. W okresie 17.12.1981-25.02.1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Po zwolnieniu z internowania przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczne, dokonano przeszukania jego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, ponadto funkcjonariusze SB zaobserwowali, że nie brał udziału w wyborach do rad narodowych i do Sejmu PRL ani nie uczestniczył w pochodach 1-majowych. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN Bi 06/614 (673/II).
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata nr Z-57/82 wydane na wniosek Wydz. IV KWMO Suwałki na okres 01.02.1982 - 01.02.1984 z powodu, że "jako aktywny członek NSZZ »Solidarność« swoją działalnością szkodził interesom PRL i ustrojowi socjalistycznemu". Zastrzeżenie anulowano 16.04.1984. Dokument zastrzeżenia znajduje się w aktach IPN Bi 06/614 (673/II). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.