Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Barbara
Nazwisko: Filipowicz
Nazwisko rodowe: Krzempek
Miejsce urodzenia: Zarzecze
Data urodzenia: 05-12-1943
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Irena
Znany/a też jako:
Maria Barbara Ruszczak
urodzony/a 05- 12-1943 Zarzecze
Imiona rodziców: Teofil IrenaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 27.02.1981 zarejestrowana w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 18.01.1982 zmieniono kategorię rejestracji na KE o krypt. "Lala", w ramach którego M. Filipowicz była kontrolowana jako działaczka NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Poltex" im. Juliana Marchlewskiego. Sprawę zakończono i złożono do archiwum 6.07.1985 z powodu odstąpienia od wrogiej działalności. Mat. o sygn 06435/II brak. Wpis na podst. zap. kart.-ewid. i akt adm. IPN Ld 092/14 (2910/XA).
Akta kontrolne śledztwa Występuje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie przeciwko innej osobie, dotyczącej organizacji strajku powszechnego w zakładach pracy po wprowadzeniu stanu wojennego przez działaczy zawieszonego NSZZ "Solidarność". IPN Ld pf 15/254 (1329/III)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowana 13.05.1982 i osadzona w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, a następnie w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Oskarżona o uczestnictwo w strajku w ZPB "Poltex" im. J. Marchlewskiego. Zwolniona dnia 13.07.1982. IPN Ld 21/12 (7/70)
Akta administracyjne Występuje w meldunkach operacyjnych w systemie ESEZO jako figurant KE "Lala". IPN Ld pf 88/3 t. 2, 4 (2891/XA), IPN Ld pf 88/2 t. 1-6 (2890/XA)
Osoba Zastrzeżona [OZ] Zarejestrowana przez Wydz. III WUSW w Łodzi. Brak możliwości ustalenia powodu zastrzeżenia. W styczniu 1990 r. zrezygnowano z wniesionego zastrzeżenia. Materiałów brak. Wpis na podst. zap. kart.-ewid. i akt adm. IPN Ld 092/14 (2910/XA).
Teczka personalna kandydata na tajnego współpracownia [kTW] W teczce personalnej kTW znajdują się notatki służbowe funkcjonariusza SB, w których występuje M. Filipowicz. IPN Ld 0040/377 (43630/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Filipowicz. IPN Ld 0040/1216 (45390/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Filipowicz. IPN Ld 0040/1947 (46401/I)
.