Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Marek
Nazwisko: Perenc
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 08-07-1962
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Zgoda" dot. druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Materiały zdjęto z ewidencji 17.09.1986 i złożono w archiwum pod nr. 6840/II. Zniszczono w 1989 za protokołem brak. nr 1004/89. Materiały o sygn. 6840/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki dzienne zastępcy szefa ds. SB WUSW Łódź, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. łódzkiego, przesyłane do MSW. W meldunku z dn. 25.10.1985 znajduje się informacja o przeszukaniu mieszkania i aresztowaniu D. Perenca. IPN Ld pf 13/440 t. 5 (2921/XA)
Akta kontrolne śledztwa Oskarżony w śledztwie, prowadzonym przeciwko grupie osób o to, że w okresie od lipca 1984 do 25.10.1985 sporządzał i kolportował na terenie Łodzi duże ilości nielegalnych wydawnictw, pism i ulotek sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności". IPN Ld pf 15/375 (1452/III-N)
Akta prokuratorskie Śledztwo w sprawie sporządzania oraz kolportażu nielegalnie wydawanych pism, znaczków i ulotek w celu wywołania niepokoju publicznego. Postanowieniem prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi z dn. 21.02.1986 postępowanie zostało umorzone warunkowo. Jednocześnie Prokuratura ustaliła okres próby dla D. Perenca na 2 lata oraz zobowiązała do wpłaty 20 tys. zł na budowę Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki. IPN Ld 27/88 t. 1-6 (V Ds. 17/93)
Akta penitencjarne Zatrzymany 25.10.1985. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi z dn. 26.10.1985. Osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21. Zwolniony 04.12.1985. IPN Ld 22/164
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-503/86, wniesione na okres 13.02.1986-13.02.1988 przez Wydz. Śledczy WUSW Łódź, w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym RSD-18/85. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-1870/86 wniesione na wniosek Prokuratora Wojewódzkiego, w związku z postępowaniem karnym II.Ds.40/85. Zastrzeżenia anulowano 24.05.1988. IPN Ld 533/173782 (EALD 173782)
.