Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Pertkiewicz
Miejsce urodzenia: Sieradz
Data urodzenia: 02-08-1940
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. rozpracowania Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. M. Pertkiewicz występuje w sprawie jako założyciel NSZZ „Solidarność” w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wiceprzewodniczący prezydium MKZ NSZZ „Solidarność w Sieradzu, następnie członek ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej odpowiedzialny za obieg informacji, druk i kolportaż wydawnictw związkowych. IPN Ld 020/9 t. 1, 3, 6 (12/IV)
Osoba zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany 26.02.1981 w kategorii „osoba zabezpieczona”. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dn. 16.03.1982 zmieniono kategorię rejestracji na kwestionariusz ewidencyjny i zarejestrowano pod nowym numerem 4548. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany na wniosek Wydz. III-A KWMO Sieradz w okresie 13.12.1981-04.03.1982 na mocy decyzji nr 43 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu za to, że "jest autorem antypaństwowych, antysocjalistycznych i antyradzieckich publikacji". Zwolniony mocy decyzji nr 29 z dn. 01.03.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych, poz. 6306. IPN Ld 053/35 t. 38 (2/25/90); IPN Po 161/1 poz. 6306.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-04.03.1982. Osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/71
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 16.03.1982 celem dalszej inwigilacji po zwolnieniu z internowania. Dn. 20.05.1982 materiały włączono do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Odnowiciele”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 20.05.1982 zarejestrowany do sprawy krypt. "Odnowiciele" jako współzałożyciel "nielegalnej" grupy opozycyjnej zorganizowanej po wprowadzeniu stanu wojennego, początkowo pod nazwą Tajny Zarząd Regionalny „Solidarność”, a po rozbiciu w skutek działań operacyjnych SB, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" i NSZZ RI "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. IPN Ld 055/439/J (829/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa Występuje w śledztwie, prowadzonym w trybie doraźnym, w sprawie „nielegalnego” kontynuowania działalności w stanie wojennym, na terenie woj. sieradzkiego przez działaczy NSZZ „Solidarność”, w formie organizowania zebrań, druku i kolportażu ulotek i instrukcji strajkowych. Materiały śledztwa dot. M. Pertkiewicza dn. 21.12.1982 wyłączono z postępowania do odrębnego prowadzenia. IPN Ld pf 39/32 (33/III)
Akta kontrolne śledztwa Postępowanie przeciwko M. Pertkiewiczowi podejrzanemu o kontynuowanie działalności związkowej od czerwca do października 1982, tj. przestępstwo naruszenia dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. Śledztwo umorzono na mocy amnestii. IPN Ld pf 39/40 (41/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjne z powodu pełnionych wcześniej funkcji działacza MKZ NSZZ "Solidarność", członka Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Sieradzkiej, kierownika redakcji tygodnika regionalnego. Sprawę zdjęto z ewidencji 31.07.1986 i złożono do archiwum pod sygn. 1054/II. Materiały zniszczono w styczniu 1990. Materiałów o sygn. arch. 1054/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Sieradz, na okres 29.06.1983-29.06.1985. Materiałów brak. Wpis na podstawie akt kontrolnych śledztwa IPN Ld pf 39/40 (41/III)
.