Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Andrzej
Nazwisko: Radziłowicz
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 15-06-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W dokumentach znajdują się informacje o działalności K. Radziłowicza jako członka prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Kaliszu, wydelegowanego przez NSZZ "Solidarność" WSK "PZL-Kalisz" oraz o wyborze na delegata na I Krajowy Zjazd Delegatów. IPN Ld 0044/10 t. 1-2 (89/1-4)
Akta administracyjne Materiały zawierają kopie ankiet osobowych wypełnianych przez delegatów NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska Południowa na I Krajowy Zjazd Delegatów w 1981 r., w tym ankietę K. Radziłowicza. IPN Ld 0166/5
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Dn. 10.09.1981 zarejestrowany pod nr. 8272 jako kandydat na tajnego współpracownika. Z dniem 01.08.1984 "zrezygnowano z dalszego opracowywania". Teczkę personalną złożono w archiwum 27.09.1984 pod nr. 1492/I-k, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 13. Materiały o sygn. 1492/I-k zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany ze względu na wcześniejszą działalność w NSZZ "Solidarność". Sprawę zdjęto z ewidencji 24.04.1986 i złożono w archiwum po nr. 1538/II. Zniszczono za protokółem brak. nr 12. Materiały o sygn. 1538/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.