Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Ryszard
Nazwisko: Rolicz
Miejsce urodzenia: Oszmiana
Data urodzenia: 02-05-1926
Imię ojca: Michał
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz zjazdu który odbył się w dniach 5-10.09.1981 oraz 26.09-7.10.1981 w Gdańsku. W materiałach znajdują się meldunki opisujące przebieg obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Z. Rolicz występuje w aktach jako przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa wybrany na członka KK NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 t. 14, 19, 23 (185/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W materiałach sprawy prowadzonej na inne osoby znajdują się informacje na temat działalności związkowej Z. Rolicza w kaliskim Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 0043/282 (878/II).
Sprawa Obiektowa[SO] Akta sprawy dotyczą założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie woj. gdańskiego, w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Z. Rolicz występuje jako członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta administracyjne Materiały zawierają kopie ankiet osobowych, w tym Z. Rolicza, wypełnianych przez delegatów NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska Południowa na I Krajowy Zjazd Delegatów w 1981. Do ankiet dołączone noty biograficzne sporządzane i opracowywane przez SB w latach późniejszych. IPN Ld 0166/5.
Akta administracyjne W opracowaniach dot. struktur NSZZ „Solidarność” Z. Rolicz wymieniony w wykazie członków b. Komisji Koordynacyjnej oraz jako przewodniczący Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa. W notatce z września 1986 zamieszczona jego charakterystyka. IPN BU 0726/59 t. 1 (222/36).
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. Notatka z 01.07.1981 informuje o wyborze Z. Rolicza na stanowisko Przewodniczącego Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4).
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na podstawie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu nr 52. Jako powód internowania podano że „nawoływał do niepokojów społecznych”. Umieszczony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Zwolniony na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu nr 27 z dnia 12.02.1982. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 6973. IPN Ld 0044/7 t. 14 (101/14), t. 75 (101/75), IPN Po 88/57 (1/57), IPN Po 161/1.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany do KE krypt. „Klon” nr rej.9538, założonego 31.08.1982 przez Wydz. IV KWMO w Kaliszu. Dnia 25.04.1983 KE przekazano do Komisariatu MO w Kępnie i przerejestrowano do nr 10519 o krypt. „Radca”. Inwigilowany ze względu na działalność opozycyjną jako były przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa oraz członek KK NSZZ „Solidarność”. Kontrolę zakończono 23.10.1989, materiały złożono w arch. Wydz. „C” WUSW w Kaliszu pod nr 2056/II. IPN Ld 0043/732 (2056/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona 20.06.1985, w której kontrolą operacyjną objęto jednostki spółdzielcze prowadzące działalność gospodarczą w rolnictwie. W ramach SO krypt. „Plon” prowadzony był KE krypt. Radca”, założony na Z. Rolicza, zatrudnionego jako radca prawny w Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej Samopomoc Chłopska w Sycowie. IPN Ld 0043/962 (25/IV).
Akta administracyjne Szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu za okres 23.03-15.08.1989. Depesza szyfrowa z dn.12.04.1989 dotyczy zebrania założycielskiego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Z. Rolicz. IPN Ld 0044/19 t. 20 (120/20).
.