Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Jan
Nazwisko: Walczykiewicz
Miejsce urodzenia: Zakrzówek
Data urodzenia: 21-01-1945
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W dokumentach znajdują się informacje o udziale M. Walczykiewicza w procesie organizowania rolniczych związków zawodowych w 1981 r. w gminach woj. kaliskiego oraz na szczeblu wojewódzkim. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu funkcji pełnionych w NSZZ "Solidarność Wiejska” w Kaliszu, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego oraz przewodniczącego GKZ w Szczytnikach, następnie przewodniczącego NSZZ "Solidarność” RI w Kaliszu. Inwigilowano również z powodu działalności w Duszpasterstwie Rolników przy Kościele oo Jezuitów w Kaliszu. Prowadzono działania operacyjne mające skompromitować rozpracowywanego oraz udokumentować działalność podziemną celem wszczęcia sprawy karnej. IPN Ld 0043/499 (1418/II), IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę z powodu bliskich kontaktów i wspólnej działalności w NSZZ „Solidarność” RI. IPN Ld 0043/498 (1417/II)
Akta internowania Internowany na wniosek Wydz. IV KWMO Kalisz, na mocy decyzji nr 57 z dnia 13.12.1981 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu, za "nawoływanie do niepokojów społecznych". Zwolniony 08.03.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 8784. IPN Ld 0044/7 t. 27 (101/27), IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75), IPN Po 161/1, poz. 8784.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-08.03.1981. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 08.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. IPN Wr 30/275 (257/82); IPN Wr 30/1919, poz. 257.
Akta administracyjne Materiały zawierają problemowy plan pracy Służby Bezpieczeństwa KWMO w Kaliszu na 1982 r. W ocenie sytuacji polityczno-operacyjnej za 1981 r. M. Walczykiewicz jest wymieniony jako jeden z prężnych przywódców NSZZ "Solidarność” RI w Kaliszu, organizujący działania propagandowe, protestacyjne w postaci wieców i manifestacji, negujący struktury administracji państwowej. IPN Ld 0044/2 t. 12 (66/12).
Akta śledcze Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim podczas obowiązywania stanu wojennego. W ramach prowadzonych czynności zatrzymywano M. Walczykiewicza na 48 godz. i przeszukiwano dom 30.08.1982, 12.04.1983, 30.04.1983. IPN Ld 0043/813 t. 1, 3, 5, 6 (157/III).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie ze względu na podejrzenie prowadzenia podziemnej działalności opozycyjnej. Sprawę zdjęto z ewidencji 27.09.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 2016/II. Materiałów nie odnaleziono. Materiałów o sygn. 2016/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek SB z woj. kaliskiego. Znajdują się w nich informacje o wznowieniu jawnej działalności przez M. Walczykiewicza w NSZZ RI „Solidarność”. IPN Ld 0044/19 t. 20, (124/20), t. 21 (124/21), t. 22 (124/22).
.