Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Edward
Nazwisko: Wędrychowicz
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 18-03-1955
Imię ojca: Julian
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. rozpracowania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim i powstałych w okresie późniejszym struktur związku, również po stanie wojennym. R. Wędrychowicz występuje w sprawie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej i przewodniczącego Oddziału ZR w Tomaszowie Mazowieckim. W 1984 r. dalej oceniany jako działacz podziemia, który „stanowi zagrożenie i może podjąć negatywne działania”. IPN Ld 069/30/J (37/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie, celem rozpracowania „elementów antysocjalistycznych” wewnątrz związku i „dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność”. R. Wędrychowicz występuje na wykazie akt osobowych działaczy i pracowników NSZZ „Solidarność z terenu woj. piotrkowskiego oraz liście osób, które nie powinny dostać pozwolenia na wyjazd z kraju. IPN Ld 069/26/J (33/4 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany z powodu pełnienia funkcji przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Odzieżowej Spółdzielni Pracy "Simfor", członka ZR NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej, przewodniczącego Delegatury w Tomaszowie Mazowieckim. Podejrzany o "wykorzystywanie instytucji, związków i stowarzyszeń do negatywnej działalności politycznej" oraz kontynuowanie działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Celem "kombinacji operacyjnych" SB było doprowadzenie do izolacji R. Wędrychowicza w środowisku opozycyjnym w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 067/658/J (1106/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na działaczkę NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim z powodu utrzymywania kontaktów z osobą rozpracowywaną w sprawie krypt. „Ewa”. IPN Ld 067/351/J (686/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w sprawie prowadzonej wobec członków NSZZ "Solidarność" podejrzanych o nielegalną działalność w ramach struktury konspiracyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego, polegającą na drukowaniu, powielaniu i kolportowaniu ulotek "Solidarności" na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. W wyniku rewizji odnaleziono urządzenia poligraficzne i wszczęto postępowanie śledcze. IPN Ld 067/342/J (669/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi wszczęto śledztwo (Pg.Śl.II-101/82) w trybie doraźnym, przeciwko grupie działaczy NSZZ "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim. R. Wędrychowicz został aresztowany 22.03.1982, osadzony w areszcie śledczym. Oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi, o to że „w okresie 13.12.1981-22.03.1982, w czasie obowiązywania stanu wojennego, działał w zorganizowanej grupie, drukował i kolportował ulotki nawołujące do nieprzestrzegania stanu wojennego, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. IPN Ld pf 68/79/J (79/3 mkf)
Akta sądowe Akt oskarżenia skierowano do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Na mocy postanowienia z dn. 07.05.1982 sprawa SOW 219/82 została przekazana do Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wyrokiem z dn. 28.05.1982 sąd skazał R. Wędrychowicza na 2 lata pozbawienia wolności. Na mocy rewizji Sąd Najwyższy dn. 12.01.1983 zawiesił wykonanie kary na 4 lata. Z aresztu został zwolniony 28.05.1982 do czasu rozpatrzenia rewizji. IPN Ld 50/1 t. 1–5 (II.K.110/82); IPN BU 725/14 (RN VI 630/39/93)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na innego działacza NSZZ „Solidarność” z powodu utrzymywania kontaktów z głównym rozpracowywanym w sprawie krypt. „Skoczek”. IPN Ld 067/659/J (1107/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie założonej na inną osobę, podejrzaną o kolportaż literatury bezdebitowej. W materiałach znajduje się notatka z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z R. Wędrychowiczem, przeprowadzonej w dn. 22.12.1983. IPN Ld 067/737/J (1195/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy prowadzonej w związku z próbami tworzenia podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Tomaszowa Mazowieckiego przez członków zdelegalizowanego związku. Sprawdzano również aktywność i powiązania działaczy skupionych wokół Kościoła oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/852/J (1330/2 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0031/141 t. 2 (1231/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0031/635 (1963/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0031/419 (1685/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej i teczce pracy znajdują się informacje w których występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0059/848/J (1374/1 mkf), IPN Ld 0031/220 (1374/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0031/634 (1962/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0031/476 (1756/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0031/176 (1297/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie, w którym występuje R. Wędrychowicz. IPN Ld 0031/55 (1093/I)