Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Burchardt
Miejsce urodzenia: Karniów
Data urodzenia: 19-08-1944
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Dot. podłożenia bomby pod CPN w Lubinie. Śledztwo prowadzone razem z Wojskową Prokuraturą Garnizonową we Wrocławiu (sygn. akt Pg-Śl-II-76/82) zostało umorzone. Z. Burchardt występuje w kopii aktu oskarżenia z 28.06.1983 związanym ze sprawą Pg.Śl-II-379/82. IPN Wr 30/13 (III-104)
Akta nadzoru Z. Burchardt został oskarżony m.in. o to, że "w lutym 1982 r. chcąc aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, udzielił pomocy (...) do dokonania (...) umyślnego przestępstwa, polegającego na wykonaniu i podłożeniu urządzenia wybuchowego pod obiekt użyteczności publicznej", oraz "działając, w warunkach przestępstwa ciągłego, we wrześniu i październiku 1982 r. w Lubinie, wspólnie i w porozumieniu (...) czynił przygotowania do spowodowania eksplozji materiałów wybuchowych w miejscach publicznych". IPN 35/253 (Pg.Śl-II-379/82)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo przeciwko grupie osób, w tym Z. Burchardtowi, dot. organizowania oraz uczestniczenia w „działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<”. IPN Wr 030/38 (III-129)
Akta prokuratorskie Śledztwo przeciwko grupie osób dotyczące organizowania oraz uczestniczenia w „działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<”. Z. Burchardt był podejrzany o to, że w okresie od stycznia 1982 do stycznia 1983, działając wspólnie z innymi osobami "sporządzał matryce do druku nielegalnych pism i ulotek, uczestniczył w produkcji tych wydawnictw, organizował sieć ich kolportażu, a nadto uczestniczył w organizowaniu i zbieraniu środków finansowych mających służyć nielegalnej organizacji oraz uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach kierownictwa tego związku". IPN Wr 37/47 (1 Ds.128/83/s)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 17.02.1983 zarejestrowany pod nr. 4552 jako osoba zabezpieczona do SOR o krypt. "Podmuch" o nr. rej. 4287 (sprawa założona 13.10.1982 jako SOS, a 25.11.1982 przekwalifikowana na SOR). Sprawę założono w celu ustalenia "sprawców aktów terrorystycznych na terenie województwa legnickiego w 1982 roku". Rejestrację Z. Burchardta do powyższej sprawy wycofano 13.12.1984. IPN Wr 022/666 (II-791)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. Z. Burchardta tymczasowo aresztowanego w związku ze sprawą Pg.Śl-II-379/82, w tym w okresie od 25.03.1983 do 27.07.1983 ze sprawą 1Ds.128/83, a następnie skazanego wyrokiem Sądu SOW we Wrocławiu (sygn. akt So.W. 136/83), umieszczonego kolejno w Areszcie Śledczym we Wrocławiu (od 28.02.1983), Zakładzie Karnym w Łęczycy (od 20.01.1984), Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie (od 16.03.1984) i Zakładzie Karnym w Potulicach (od 08.09.1984). IPN By 165/111
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 1Ds.128/83/s prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie. IPN Wr 37/7 t. 1 (Dsn 8/83/Lin)
Akta sądowe Postanowieniem z dnia 09.11.1983 Sąd Rejonowy w Lubinie na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubinie (sygn. akt 1Ds.128/83/s) w oparciu o ustawę o amnestii z 21.07.1983, umorzył postępowanie karne wobec Z. Burchardta. IPN Wr 232/12 (II Ko 234/83, IPN BU 362/12)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 21.11.1983 Z. Burchardt został uznany winnym popełnienia czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia (sygn. akt Pg.Śl-II-379/82) i skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania od 21.01.1983. Wyrokiem z dnia 23.01.1984 Sąd Najwyższy utrzymał ww. wyrok w mocy, zmieniając datę zaliczenia okresu aresztowania od 19.01.1983. Postanowieniem z 31.07.1984 Sąd SOW we Wrocławiu złagodził karę do 2 lat pozbawienia wolności. IPN Wr 1254-1270 (So.W. 136/83, t. 1-17)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 13.12.1984 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE, a następnie od 16.02.1987 rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Aktywiści". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 16.02.1987 zarejestrowany pod nr. 6389 w ramach SOR o krypt. "Aktywiści" o nr. rej. 7489, dot. Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Zagłębia Miedziowego, jako podejrzany o współkierowanie ww. strukturą. IPN Wr 022/1163 (II-1438)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zabezpieczony 23.10.1989 przez Wydz. V WUSW w Legnicy pod nr. 6389. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.