Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Fedorowicz
Miejsce urodzenia: Grandzicze
Data urodzenia: 04-10-1937
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Teofila


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 28.07.2986 zarejestrowany w ramach SOR o krypt. "List" dot. "nielegalnej propagandy politycznej-kolportażu drogą pocztową wydawnictwa >Solidarności Walczącej<". Materiały o sygn. II-2338 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 22.10.1987 zarejestrowany pod nr. 11404 w ramach SOR o krypt. "Ośmiornica" nr rej. 9728, dot. "działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny". Materiały zniszczono w jednostce prowadzącej. Materiały zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.