Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Ferenc
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 15-07-1946
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta zawierają wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław (RSoW 73/87) do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław Śródmieście (2 Ko 23/87/w) o zatwierdzenie przeszukania mieszkania A. Ferenca z dnia 27.04.1987, oraz wniosek o jego ukaranie z dnia 15.05.1987 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna w związku z podejmowaniem działań w celu wywołania niepokoju publicznego we Wrocławiu. IPN Wr 33/792 k. 64-65 (2 Ko./1-70)
Akta sprawy o wykroczenie Na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław (RSoW 73/87) dnia 24.09.1987 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wys. 50 tys. zł za podjęcie działań "w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez zgromadzenie w swoim mieszkaniu (...) z zamiarem rozpowszechniania znacznych ilości nielegalnych wydawnictw (...) i książek (...), zawierających treści mogące wywołać niepokój publiczny", oraz posiadanie "bez wymaganego zezwolenia" dwóch radioodbiorników, innych niż "powszechnego użytku oraz konwerter umożliwiające odbiór radiowy na zastrzeżonych zakresach częstotliwości". W aktach zachowało się Postanowienie Kolegium z 09.06.1989 o odstąpieniu od wykonania orzeczonej kary. IPN Wr 541/1 (KW 1563/87)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany pod. nr. 54976 w ramach SOR, złożonej na fakt "nielegalna działalność w strukturach >SW<[Solidarności Walczącej]". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie od 28.07.1987 do 28.07.1989, wniesione przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu (do sprawy Wr 54976). W uzasadnieniu podano, iż ww. jest "aktywnym działaczem nielegalnej organizacji antypaństwowej. Wyjazdy zagraniczne wykorzystywać może do prowadzenia działalności sprzecznej z interesami PRL". EAWR 090801
.