Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wincenty Władysław
Nazwisko: Ilkiewicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 19-07-1946
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 19.03.1982 zarejestrowany pod nr. 44024 i rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Grupa" (nr. rej. 43983), założonej na "fakt wrogiej działalności nielegalnych struktur". Materiałów o sygn. II-103383 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dot. W. Ilkiewicza podejrzanego o to, że "od stycznia do 15.04.1982 r. we Wrocławiu jako członek NSZZ >Solidarność<, mimo zawieszenia działalności związkowej nie odstąpił od takiej działalności. (...) zajmował się zbieraniem informacji, redagowaniem artykułów do nielegalnych wydawnictw związkowych, przechowywał materiały związkowe oraz brał udział w rozpowszechnianiu nielegalnej prasy związkowej". Sprawę zakończono skierowaniem wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (sygn. akt. 2Ds.24/82). IPN Wr 039/11319 (III-24540)
Akta prokuratorskie Nadzór nad sprawą 2 Ds.24/82 prowadzoną przeciwko W. Ilkiewiczowi przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście, w wyniku której ww. został oskarżony o to, że od stycznia do 15 kwietnia 1982 we Wrocławiu, jako członek NSZZ "Solidarność" w "miejscowej Fabryce Wagonów >Pafawag<, pomimo zawieszenia działalności związkowej, w sposób konspiracyjny kontynuował ją poprzez to, że współuczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu nielegalnego pisma związkowego >Jutrzenka<, a w tym redagował artykuły oraz zbierał i przechowywał materiały przeznaczone zarówno do zamieszczania w tym piśmie, jak i do dalszego rozpowszechniania". IPN Wr 33/202 (III Dsn. 24/82/Wr.VI)
Akta internowania Dot. W. Ilkiewicza internowanego w okresie od 17.04.1982 do 22.04.1982 i od 27.05.1982 do 29.05.1982 przez KWMO Wrocław. IPN Wr 040/865 (IV-3751/729)
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. W. Ilkiewicza tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 22.04.1982 do sprawy 2Ds.24/82, umieszczonego 28.04.1982 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. IPN Wr 28/86 (7/82)
Akta sądowe Zachowane materiały stanowią akta prokuratorskie o sygn. 2Ds.24/82 w sprawie przeciwko W. Ilkiewiczowi. IPN Wr 25/6 (2Ds.24/82, II K 107/82)
Akta prokuratorskie Figuruje w informacji skierowanej do Prokuratury Generalnej w Warszawie o "aktualnie prowadzonych postępowaniach o przestępstwa z dekretu o stanie wojennym, przeciwko działaczom >Solidarności< (...) na dzień 23 kwietnia 1982". IPN Wr 33/156 (Prez.5/16/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. W. Ilkiewicza aresztowanego na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (sygn. akt III K 107/82), a następnie skazanego wyrokiem tegoż sądu z 31.05.1982 na 2 lata pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 15.04.1982 do 31.05.1982, umieszczonego początkowo w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a od 08.07.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Wyrokiem z 22.09.1982 Sąd Najwyższy zawiesił warunkowo wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres lat czterech, oraz orzekł wobec ww. karę grzywny, zaliczając na jej poczet okres tymczasowego aresztowania (sygn. akt. V KR 112/82). IPN Wr 31/437 (893)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 22.09.1982 SN zmienił zaskarżony wyrok SW we Wrocławiu z 31.05.1982, w ten sposób, że wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres lat 4, orzekł karę grzywny "z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień tej kary za równoważny grzywnie w kwocie 200 zł", oraz na poczet grzywny zaliczył ww. okres tymczasowego aresztowania od 15.04.1982, przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 400 zł. IPN BU 754/168 (V KR 112/82)
.