Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Ireneusz
Nazwisko: Jakubczak
Miejsce urodzenia: Duszniki-Zdrój
Data urodzenia: 11-11-1963
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne-dochodzenia Dot. m.in. K. Jakubczaka podejrzanego o "udział w rozwiązanym NSZZ >Solidarność< w ten sposób, że rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa, których treść zmierzała do wywołania niepokoju publicznego". IPN Wr 039/11592 (III-24657)
Akta prokuratorskie Postępowanie wobec K. Jakubczaka podejrzanego o "udział w rozwiązanym NSZZ >Solidarność< w ten sposób, że rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa, których treść zmierzała do wywołania niepokoju publicznego" zostało w dniu 24.05.1984 umorzone wobec "braku dostatecznych dowodów winy". IPN Wr 33/652 (2 Ds 28/84)
Akta prokuratorskie Nadzór nad sprawą 2 Ds 28/84 prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. IPN Wr 33/349 (III Dsn 39/84/Wr VI)
Akta kontrolne-dochodzenia Dot. wiecu protestacyjnego studentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, który odbył się w dniu 29.05.1985 w sali Wydziału Filologicznego oraz kolportowania w tym czasie nielegalnych wydawnictw. W ramach prowadzonego dochodzenia K. Jakubczakowi zarzucono rozpowszechnianie ulotek zawierających informacje z postępowania prowadzonego przez WUSW w sprawie wiecu, "bez zezwolenia właściwego organu". IPN Wr 039/11593 (III-24722), IPN Wr 0120/4 (24722/3 mkf)
Akta prokuratorskie Dot. wiecu protestacyjnego studentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz bezprawnego rozpowszechniania przez K. Jakubczaka wiadomości dotyczących prowadzenia postępowania przygotowawczego w powyższej sprawie. Dnia 30.08.1985 sprawę przeciwko ww. warunkowo umorzono, uznając, iż "stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu w tym konkretnym przypadku nie jest znaczny". IPN Wr 33/728 (2 Ds 35/85)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kudowie Zdroju biorących udział w obozie szkoleniowym Duszpasterstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowanym w Zakopanem oraz powstania ruchu "Wolność i Pokój" na terenie Kudowy Zdrój. K. Jakubczak występuje jako jeden z organizatorów obozu. Dnia 02.05.1988 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do SB RUSW w Kłodzku. W związku z niepotwierdzeniem się informacji o powstaniu ww. organizacji na terenie Kłodzka, sprawę, bez przerejestrowania jej na stan SB RUSW Kłodzko, zakończono złożeniem do archiwum. IPN Wr 025/623 (II-3431)
Akta spraw o wykroczenie W aktach zatwierdzone przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wnioski WUSW Wrocław z 18.01.1988 (dot. RSW-3/88) i 05.02.1988 o dokonanie przeszukania w mieszkaniu K. Jakubczaka oraz kalka wniosku o ukaranie ww., skierowanego przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Krzyki, w związku z tym, że ww. w dniu 15.01.1988 (dot. RSW-3/88) "podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez gromadzenie w miejscu swego zamieszkania (...), z zamiarem rozpowszechniania nielegalnych pism i wydawnictw bezdebitowych" (za co według zapisu w Rejestrze spraw o wykroczenia o sygn. IPN Wr 053/2721 t. 2, poz.3/88, ww. został ukarany w dniu 12.03.1988 grzywną w wys. 40 tys. złotych). IPN Wr 33/793 (2 Ko 1988/1-34)
Materiały ewidencyjne "Zastrzeżenie wyjazdów do KK i KS w okresie od 21.06.85 do 14.06.87 r" wniesione przez Naczelnika Wydz. III-1 WUSW Wrocław (karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.