Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Zbigniew
Nazwisko: Nowakowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 10-05-1962
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Danuta Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Krzysztof Nowakowski występuje w materiałach SOR "Konspiratorzy" dotyczącej członków i współpracowników organizacji "Konfederacja Polski Niepodległej" na terenie Krakowa. IPN Kr 010/12356 t. 1-17, IPN Kr 076/147 t. 1-3 (17567/II), IPN Kr 0192/1 t. 1-56 mkf. (17567/2)
Akta sądowe Występuje w aktach sprawy sądowej dotyczącej działalności podziemnej grupy byłych członków NZS oraz druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. 18.08.1983 Sąd Wojewódzki w Krakowie sprawę umorzył na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 17/2, t. 1-5 (III.K. 51/83)
Akta kontrolno-śledcze Dot. uczestników marszu Szlakiem I Kadrowej im. J. Piłsudskiego, który odbył się 8.08.1984 r. IPN Ki 025/1128 (12583/II-mkf.)
Akta sprawy o wykroczenie Akta dotyczące udziału K. Nowakowskiego w marszu Szlakiem I Kadrowej im. J. Piłsudskiego. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie grzywną w wysokości 9 tys. zł. IPN Ki 43/34 (1084/84)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia TW "Grzegorz" dotyczące m.in. K. Nowakowskiego. IPN Kr 009/10039 t.1-3 (44387/I)
.