Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 22-12-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Znany/a też jako:
Jan Urban


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dniu 04.06.1984 zarejestrowany pod nr rej. Ol 15802 do SOS "Wolna Sobota" (nr rej. Ol 15801) z powodu namawiania pracowników Olsztyńskiej Fabryki Mebli w Olsztynie (OFM) do niepodejmowania pracy w wolne soboty. Dodatkowo podejrzany o agitowanie do nieuczestniczenia w Pochodzie 1-Majowym oraz w wyborach do Rad Narodowych. W aktach znajdują się informacje o tym, że Janusz Urban w przeszłości aktywnie działał w "Solidarności" oraz był wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego, czemu dawał wyraz w wypowiedziach wśród pracowników OFM. W dniach 11.04.1984 i 14.06.1984 funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowy ostrzegawcze. Z inicjatywy SB rozmowę ostrzegawczą z wyżej wymienionym przeprowadzili również przedstawiciele dyrekcji i rady pracowniczej OFM. W celu zneutralizowania działalności J. Urbana, został on przeniesiony na inne stanowisko pracy, gdzie miał ograniczony kontakt z resztą pracowników. Materiały o sygn. 12680/II zniszczono w 1989. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2491/1-2 (12680/2 - mkf.).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z powołaniem Związku Zawodowego "Solidarności" (ZZ „Solidarność”) przy Zakładzie Usług Technicznych - Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów w Olsztynie. Na zebraniu w dniu 10.05.1989, w którym uczestniczyło ok. 70 pracowników dokonano wyboru komitetu założycielskiego, wyboru przewodniczącego, a następnie strukturę związku zarejestrowano w Zarządzie Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Nowoutworzony ZZ poddano kontroli operacyjnej z powodu, że osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego nawiązywały do postaw „Solidarności” z 1980–1981 oraz prowadziły w przeszłości nielegalną działalność. Janusz Urban, w przeszłości aktywny działacz „Solidarności”, wchodził w skład komitetu założycielskiego ZZ „Solidarność” oraz został wybrany przewodniczącym tego związku. Sprawę zakończono nie stwierdzeniem "wrogiej działalności". IPN Bi 083/112 (13527/II).
.