Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Bartłomiej
Nazwisko: Dziędziel
Miejsce urodzenia: Oświęcim
Data urodzenia: 04-12-1954
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Dziędziel został 10.03.1982 zarejestrowany pod nr rej. BB 5980 jako figurant SOS "Bicz" BB 5835. Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zawieszonym NSZZ "Solidarność" oraz brał udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Zatrzymany 28.02.1982, a następnie aresztowany. Skazany 31.03.1982 na 1,5 roku więzienia. Po realizacji procesowej sprawy Wydział V SB KWMO w Bielsku Białej zakończył prowadzenie SOS "Bicz". Akta złożono 03.06.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Bielsku Białej pod sygn. 1188/II. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta 1188/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Dziędziel był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Znaczek". Został zarejestrowany 18.07.1983 pod nr rej. BB 7498 przez pion V SB RUSW w Oświęcimiu. Podejrzewany o kontynuowanie działalności związkowej w NSZZ "Solidarność". Prowadzenie sprawy zakończono, a akta złożono 12.02.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Bielsku Białej pod sygn. 2440/II. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta 2440/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie przeciwko A. Dziędzielowi i innym. Kontynuował działalność związkową po ogłoszeniu stanu wojennego. Brał udział w spotkaniach, i kolportażu wydawnictw NSZZ "Solidarność". Był Przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" w ZCH "Oświęcim". Został aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu 01.03.1982. Postępowanie przekazano do WPG w Krakowie 03.03.1982. Akt okarżenia WPG skierowała do Sądu WOW 19.03.1982. IPN Kr 97/972 (Pg Śl. 69/82)
Akta sądowe Akta sprawy w trybie doraźnym przeciwko A. Dziędzielowi i innym. Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb z art. 48 ust. 2 w zb z ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Nie zaprzestał działalności związkowej po ogłoszeniu stanu wojennego. Druk i kolportaż wydawnictw zawieszonego NSZZ "Solidarność". Skazany 31.03.1982 na 1,5 roku pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa 12.07.1982 obniżył karę do 8 miesięcy więzienia. Zwolniony przedterminowo 02.09.1982 na mocy postawowienia WSG w Krakowie. IPN BU 1357/228-229 (SoW. 231/82)
Akta penitencjarne Akta penitencjarne A. Dziędziela. Został aresztowany 01.03.1982. Wyrokiem Sądu WOW skazany na 1,5 roku więzienia. Do AŚ w Krakowie przybył z Bielska Białej 16.03.1982, następnie przebywał w od 06.05.1982 w ZK Racibórz, ZK Strzelce Opolskie i ponownie od 28.06.1982 w Krakowie. Postanowieniem z 02.09.1982 Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie zwolniony na okres próby. IPN Kr 081/217 (38/952/82)
.