Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Tadeusz
Nazwisko: Stelmach
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 18-07-1957
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bogdan Stelmach był rozpracowywany w ramach SOR "Opornik". Został zarejestrowany 20.08.1982 pod nr rej. KR 26464 przez Wydział V KWMO w Krakowie. Działał w strukturach NSZZ "Solidarność" na Kombinacie HiL w Krakowie. Rozpracowanie zakończono w związku z wyjazdem emigracyjnym B. Stelmacha do Australii. Materiały SOR złożono 11.09.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16537/II-gr. Akta zniszczono w 1990. Akta 16537/II-gr. zniszczono. Informacje na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne B. Stelmach był internowany w stanie wojennym. Figuruje w materiałach Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie o krypt. "Klon", materiały dot. stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego B. Stelmach został na wniosek Wydziału V KWMO w Krakowie internowany decyzją nr 449 z 13.05.1982. Przebywał od 15.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie, od 25.05.1982 w OO Kielce, a następnie w OO w Łupkowie. Internowanie uchylono 17.10.1982. IPN Rz 56/204
Akta paszportowe Akta paszportowe B. Stelmacha. Po zwolnieniu z internowania, w związku z represjami ze strony SB złożył w styczniu 1984 podanie o wydanie paszportu w celu wyjazdu na emigrację polityczną do Australii. W maju 1984 otrzymał paszport na wyjazd emigracyjny z Polski i wyjechał do Australii. IPN Kr 37/111333 (EAKR 111333)