Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Bogusław
Nazwisko: Heller
Miejsce urodzenia: ŁĘCZYCA
Data urodzenia: 21-10-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W aktach znajdują się materiały Wydz. II KWMO/WUSW w Poznaniu za lata 1974-1989. S. Heller występuje w analizie sprawy „Amok” oraz „Filozof”. IPN Po 06/297/3 (382/7)
Materiały wstępne/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [MW/SOR] Sprawa dotyczyła nawiązania przez S. Hellera kontaktu z Ambasadą USA w Warszawie. Sprawę przerejestrowano w SOR 06.08.1976. IPN Po 08/934 (9730/II), IPN Po 0186/1568 (1972/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa prowadzona przeciwko S. Hellerowi, dotycząca „sporządzania, przechowywania w celu rozpowszechniania pism zawierających w swej treści fałszywe wiadomości wyszydzające, poniżające ustrój PRL i mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”, a także nawiązywania kontaktów z wywiadem USA i przekazywania wiadomości dot. obronności kraju. IPN Po 04/3359 (14825/III)
Akta śledcze/ prokuratorskie/ sądowe Śledztwo prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu wraz z Prokuraturą Wojewódzką w Poznaniu dotyczące „sporządzania pism zawierających fałszywe informacje” oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami obcego wywiadu. W dn. 13.08.1976 nadzór nad śledztwem został przekazany Prokuraturze Wojsk Lotniczych w Poznaniu, która 05.01.1977 skierowała akt oskarżenia do Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu. W dniu 25.01.1977 sąd wydał wyrok skazujący S. Hellera na 7 lat pozbawienia wolności. IPN 749/23, IPN 749/24, IPN 749/25
Akta penitencjarne Skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 25.01.1977 m. in. za „sporządzanie, rozpowszechnianie i przechowywanie pism zawierających fałszywe informacje” oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami obcego wywiadu. IPN Po 193/362
Akta operacyjne W aktach znajduje się jeden dokument – meldunek dyrektora Dep. II MSW z 27.01.1977 dotyczący skazania za szpiegostwo Stanisława Hellera. IPN Bu 01304/927
Akta administracyjne Wykaz danych personalnych osób objętych zaktualizowaną kartoteką zagadnieniową. S. Heller figuruje pod poz. 23 w dziale I dot. szpiegostwa. IPN Po 06/303/169, IPN Po 078/38/3
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa dotyczyła nawiązania kontaktów przez S. Hellera po odzyskaniu wolności w 1984 r. z Ambasadą USA w Warszawie oraz Konsulatem USA w Poznaniu. IPN Po 08/2165 (12792/II), IPN Po 0187/710 (12792/2 mf)
.