Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Sarnecki
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 12-10-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Sarnecki był objęty kontrolą operacyjną w ramach SOS "Zespół" nr rej. KR 27400. Został zarejestrowany przez SB DUSW w Nowej Hucie 16.01.1986 pod nr rej. KR 32021 jako figurant SOS "Zespół". Sprawę 16.01.1986 przejął od Wydziału V WUSW w Krakowie Pion V SB DUSW w Nowej Hucie. SOS "Zespół" przekształcono 06.10.1988 w SOS "Eskalacja" KR 35062. A. Sarnecki był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Elektrociepłowni Kraków-Łęg. Całość materiałów tych spraw zniszczono w jednostce operacyjnej w grudniu 1989. Akta KR 17400/35062 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Sarnecki rejestrowany pod nr KR 32021 był figurantem SOS/SOR "Eskalacja" KR 35062. Sprawa powstała z przekształcenia wcześniej prowadzonej SOS "Zespół" KR 27400. W dn. 09.12.1989 zmieniono kategorię na SOR. A. Sarnecki działał w strukturach NSZZ "Solidarność" w Elektrociepłowni Kraków. Materiały SOR "Eskalacja" zniszczono w jednostce operacyjnej w grudniu 1989. Akta KR 35062 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe A. Sarneckiego. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ Z-0365/86/EAKR wniesione przez DUSW w Nowej Hucie na okres 17.04.1986 do 17.04.1988 w związku z aktywną działalnością w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Zastrzeżenie odwołano 06.01.1989. IPN Kr 37/379008 (EAKR 379008)
.