Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Mieczysław
Nazwisko: Małkiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-10-1952
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Alfreda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.06.1983 Aleksander Małkiewicz został zarejestrowany pod nr 80393 przez Wydz. VII Departamentu III MSW jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). W tym okresie ww. był dziennikarzem jednego z tygodników o tematyce rolniczej. Zainteresowanie funkcjonariuszy SB osobą A. Małkiewicza wynikało z faktu, iż był on (jak zapisano w aktach) „doskonale zorientowany w stosunkach panujących w redakcji tygodnika oraz w Wydawnictwach Spółdzielczych Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych” oraz "posiadał szeroką wiedzę na temat aktualnych problemów polskiego rolnictwa”. Jednak ww. dziennikarz odmówił współpracy z SB z powodów „etycznych i moralnych”. W związku z tym "zrezygnowano z pozyskania" i dalszego "opracowywania" Aleksandra Małkiewicza. Dnia 31.01.1984 sprawę tę zdjęto z ewidencji, a jej akta złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW. IPN BU 00191/574 (17683/I), IPN BU 001043/3778 (15775/1) mikrofilm.
.