Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Jędrzej
Nazwisko: Martynkin
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-09-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
11 09.1980 Jan Martynkin został zarejestrowany pod nr. 30273 w kategorii Zabezpieczenie (Zab.) na wniosek Wydziału III-1 KSMO. J. Martynkin był dziennikarzem sportowym „Sztandaru Młodych”, który według opinii funkcjonariuszy SB posiadał „naturalne możliwości udzielania informacji ze sfery środowiska dziennikarskiego”. Próba nawiązania kontaktu z ww. przez organy bezpieczeństwa zakończyła się niepowodzeniem z uwagi na to, iż w rozmowie telefonicznej „odmówił jakichkolwiek kontaktów poza pomieszczeniami zajmowanymi przez Milicję Obywatelską”. 9.04.1981 materiały dotyczące ww. przesłano do Wydz. XIV Dep.II „celem ewentualnego wykorzystania”. IPN BU 001052/1082 (19878/I, MF 19878/1).
24.11.1983 Jan Martynkin został zarejestrowany pod nr. 83301 w kategorii Zabezpieczenie (Zab.) przez Wydział XIV Dep. II MSW w związku z protestem rządu bułgarskiego związanym z „negatywnymi korespondencjami prasowymi" J. Martynkina z przebiegu Zimowej Uniwersjady w Bułgarii. Sprawę prowadził Wydz. VII Dep. III MSW. Ponowna próba pozyskania ww. jako kandydata na tajnego współpracownika (kTW) przez funkcjonariuszy zakończyła się niepowodzeniem z uwagi na zdecydowaną odmowę jakichkolwiek kontaktów z funkcjonariuszami. 12.12.1986 materiały sprawy złożono i sfilmowano w archiwum Wydz. II Biura „C" MSW do nr 19878/I. IPN BU 001052/1082 (19878/I, MF 19878/1).
.