Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Szczepan
Nazwisko: Mazur
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-05-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 20.12.1984 Wydział Śledczy SUSW wszczął postępowanie przeciwko Kazimierzowi Mazurowi o to, że „przewoził z zamiarem rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa (…)”. W toku prowadzonego śledztwa K. Mazur (inżynier elektryk zatrudniony w Zakładach Wykonania Sieci Elektrycznych w Pruszkowie) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Śledztwo zakończono 29.03.1984 skierowaniem na drogę sądową. W dniu 8.10.1985 Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał K. Mazura na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Akta kontrolne śledztwa złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do numeru 3171/III. IPN BU 0331/316 (3171/III), IPN BU 01326/275 (3173/3) mikrofilm.
Akta sądowe dot. Kazimierza Mazura zawierają m.in. zapis, że w grudniu 1984 ww. został zatrzymany pod zarzutem „przewożenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. Śledztwo prowadzone przez SUSW w Warszawie zakończono skierowaniem na drogę sądową. Dnia 6.05.1985 Sąd Rejonowy w Pruszkowie skazał K. Mazura z art. 282a §1 kk. w związku z art. 45 ustawy z 26.01.1984 (prawo prasowe) na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Po odwołaniu obrońcy, dn. 8.10.1985 Sąd Wojewódzki w Warszawie utrzymał ww. wyrok. Kazimierz Mazur opuścił więzienie 8.05.1985. IPN BU 504/2 (II K 237/85).
W dniu 2.01.1985 Kazimierz Mazur został zarejestrowany w Biurze „C” SUSW przez SB z RUSW Pruszków do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Jowisz” (nr 41915). Dnia 19.01.1990 materiały tej Sprawy zostały zniszczone "z powodu nieprzydatności operacyjnej". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Kazimierza Mazura, prowadzone w latach 1981-1989 przez Biuro Paszportów MSW, zawierają m.in. zapis, że ww. otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata" (nr PZ 0395/85) w okresie od 2.02.1985 do 1.02.1987. To zastrzeżenie zagranicznych wyjazdów nastąpiło na wniosek SB z RUSW w Pruszkowie z powodu prowadzonego śledztwa i postępowania sądowego - pod zarzutem „rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”, wskutek którego K. Mazur został skazany na karę więzienia w zawieszeniu. To zastrzeżenie zagranicznych wyjazdów (odmowę wydania paszportu) anulowano 23.06.1988. IPN BU 642/28925 (EAWA 28925).
.