Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Teresa
Nazwisko: Lechowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-08-1931
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agencyjna krypt. "Krótkofalowiec" prowadzona przez Wydz. V UBP dla m.st. Warszawy. W dn. 11.06.1953 dokonano realizacji sprawy, w jej wyniku Maria Lechowska została w dn. 13.06.1953 tymczasowo aresztowana. Była wówczas studentką III roku sinologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dn. 20.08.1953 sporządzono akt oskarżenia - „od 1952 do 12.06.1953 tj. do czasu areszt[owania]. na ter[enie]. W-wy rozpowszechniała fałszywe wiadomości dot[yczace]. stos[unków]. ekonom[icznych]. i polit[ycznych]. w Polsce oraz przyjaznych stosunków Polski z ZSRR i wiad[omości]. usłyszane z audycji radiowych państw imperialistycznych, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL”, tj. o przestępstwo z art. 22 Dekr. z dn. 13.06.1946. W dn. 17.10.1953 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego na podst. art. 22 Derkretu z dn. 13.06.1946 skazana została na 2 lata i 6 m-cy więzienia. W dn. 17.09.1954 sprawę agencyjną krypt. „Krótkofalowiec” Nr 227-NDa przesłano do Wydz. II UBP na m.st. W-wę celem umieszczenia w archiwum, 6.06.1956 nadano sygn. 189/II. IPN BU 0235/181 (189/II).
.