Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Brzozówka
Data urodzenia: 20-08-1932
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji "Białe Orły". Henryk Majewski należał do organizacji od stycznia do sierpnia 1950 r., posługiwał się pseudonimem "Wróbel". Dn. 24.08.1950 został zatrzymany i od dn. 28.08.1950 tymczasowo aresztowany. Skazany dn. 23.04.1951 na 5 lat więzienia. Zwolniony dn. 19.06.1951. IPN Ki 013/1336 (1694/III)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko grupie osób oskarżonych z art. 82 § 2 KKWP, tj. o przynależność do nielegalnej organizacji "Białe Orły", której zamiarem było obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego. H. Majewski został tymczasowo aresztowany w dn. 28.08.1950. Wyrokiem WSR w Kielcach z dn. 23.04.1951 skazany na 5 lat więzienia i utratę praw publicznych na 2 lata oraz przepadek mienia. Dn. 19.06.1951 zwolniony na podstawie nakazu Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dn. 04.06.1951. IPN Ki 8/996
Akta operacyjne "W 1962 r. wykazywał wrogą postawę do PRL na ter. Radomia. (...) Mat[eriały]. arch[iwalne]. nr 8568/II uległy zniszczeniu podczas pożaru". Akta o sygn. 8568/II zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.