Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Choroś
Miejsce urodzenia: Ostrownica
Data urodzenia: 07-08-1952
Imię ojca: Marian
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach sprawy dot. protestu robotniczego w dn. 25.06.1976 w Radomiu; "brał udział w wystąpieniach chuligańskich przed KW PZPR". Zatrzymany i tymczasowo aresztowany od dn. 28.06.1976. Skazany przez Kolegium d/s Wykroczeń na 3 miesiące aresztu. IPN Ra 08/107 t. 8, 9, 16, 382, 450 (IV/108)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego - skazanego z art. 51 par. 2 KW przez Kolegium d/s Wykroczeń. Zwolniony dn. 31.07.1976 na podstawie decyzji Prokuratora Generalnego PRL. IPN Ki 49/18
Materiały ewidencyjne Zapis na karcie E-14 z kartoteki b. Biura "C" MSW: "Kolegium ds. Wykroczeń orzekło 1.09.1976 grzywnę 600 zł". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.