Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Józef
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Wieruszów
Data urodzenia: 01-02-1930
Imię ojca: Leon
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Brzeziński, w roku 1981 szef Biura Interwencji Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, figuruje w aktach i zapisach SB z KW MO we Wrocławiu z grudnia 1981 i z roku 1982. W aktach internowania dot. ww. działacza "Solidarności" zapisano między innymi, że na wniosek Wydz. Śledczego KW MO we Wrocławiu Marian Brzeziński był internowany w okresie od 18 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu i następnie w tzw. Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Zanotowano, że decyzja o uchyleniu jego internowania (nr 440) została podjęta dn. 29 kwietnia 1982. IPN Wr 040/188 (3751/39/IV), IPN Wr 0076/30.
Marian Brzeziński figuruje w aktach i zapisach Zakładu Karnego w Nysie z grudnia 1981 i z roku 1982. W aktach internowanego zapisano między innymi, że Marian Brzeziński był internowany w tym więzieniu w okresie od 30 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982. Marian Brzeziński figuruje także w materiałach administracyjnych MSW zatytułowanych "Wykazy osób internowanych w okresie stanu wojennego z województw: tarnobrzeskiego, tarnowskiego, toruńskiego, wałbrzyskiego, warszawskiego, włocławskiego, wrocławskiego, zamojskiego i zielonogórskiego" oraz w kartotece MSW dot. osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Wr 30/765 (168/82), IPN BU 01152/36, IPN BU 2431/1.
Dnia 18.11.1981 Marian Brzeziński został zarejestrowany pod nr. 43611 przez Wydz. III "A" KW MO we Wrocławiu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Brzoza" z uwagi na "krytyczne wypowiedzi o ustroju PRL i kierow.[niczej] roli partii". Prowadzenie KE zakończono 13.07.1984, a 11.09.1984 materiały złożono w archiwum pod nr. 102455/II. Materiałów o sygn.102455/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.