Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stefan
Nazwisko: Nebesio
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 01-01-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 02.11.1982) w ramach SOR krypt. "Powielacz" z powodu podejrzeń o "antysocjalistyczną działalność". Materiały dotyczyły "wrogiej" działalności aktywistów związkowych w sanockich zakładach "Autosan". Materiały o sygn. 959/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Janowi Nebesio. Sprawa dotyczyła kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego poprzez rozpowszechnianie Biuletynów Informacyjnych NSZZ "Solidarność" oraz innych materiałów związkowych. W dniu 10.12.1982 skierowano akt oskarżenia do sądu. IPN-Rz-071/77 (128/III)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany z powodu kontynuowania działalności związkowej (NSZZ "S") po wprowadzeniu stanu wojennego poprzez przygotowywanie i rozpowszechnianie "nielegalnych" materiałów związkowych. IPN-Rz-110/13
Akta sądowe Akta sądowe prowadzone m.in. przeciwko Janowi Nebesio w związku z oskarżeniem o niezaprzestanie działalności związkowej w okresie stanu wojennego i rozpowszechnianie "materiałów" związkowych. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krośnie z dnia 31.08.1983 postępowanie umorzono (amnestia). IPN-Rz-254/1 t. 1-2.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 18.10.1988) w ramach SOR "Inicjatywa". Powodem rozpracowania była "wroga działalność". Materiały o sygn. 2065/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-310 obejmujące kraje kapitalistyczne (KK) i kraje demokracji ludowej (KDL) wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Krosno na okres od 12.01.1983 do 20.02.1984 (zastrzeżenie anulowano). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.