Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Dębski
Miejsce urodzenia: Leszno
Data urodzenia: 13-04-1953
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR krypt. "Sieć". Z dniem 03.12.1988 zmieniono kryptonim sprawy na "Metalowcy". Materiały dotyczyły "wrogiej" działalności środowiska pracowników Huty Stalowa Wola. Materiały o sygn. 1364/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sprawy o Wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie dotyczące w/w, obwinionego o to, że w dn. 3.02.1988 brał udział w posiedzeniu zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" Huty Stalowa Wola. W dniu 29.03.1988 został ukarany karą grzywny w wys. 30 tys. zł. oraz opublikowaniem orzeczenia w "Socjalistycznym Tempie". IPN-Rz-415/9
Akta sprawy o wykroczenie W/w obwiniony został o to, że w dniu 29.04.1988 uczestniczył w "nielegalnym" zgromadzeniu przed bramą Huty Stalowa Wola. W dniu 24.05.1988 został ukarany karą grzywny w wys. 37 tys. zł., podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości w "Tygodniku Nadwiślańskim" oraz przepadkiem wydawnictw zakwestionowanych podczas dokonanego u K. Dębskiego przeszukania. IPN-Rz-415/16
Akta administracyjne Rejestr Spraw o Wykroczenia - wykaz osób ukaranych przez kolegia do spraw wykroczeń z terenu byłego woj. tarnobrzeskiego. Informacje dot. K. Dębskiego zamieszczono w dniach: 03.02.1988 oraz 29.04.1988. IPN-Rz-00247/15
Sprawa Obiektowa [SO] Z zapisów na karcie EO-4/77 wynika, iż K. Dębski został z dniem 14.02.1989 zarejestrowany do SO "Hutnicy". Kwerenda przeprowadzona w zachowanych materiałach SO "Hutnicy" (akta niekompletne) wykazała, iż w/w w materiałach sprawy nie występuje. IPN-Rz-0268/332 (555/IV)
Akta Paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-01809/88 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Tarnobrzeg na okres od 02.05.1988 do 31.12.1988. EATG-110378
.