Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Michał
Nazwisko: Chlebda
Miejsce urodzenia: Głuchołazy
Data urodzenia: 18-01-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Internowany w związku z akcją "Jodła" w okresie od 15 do 24.12.1981 jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" (karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta zagadnieniowa EO-6 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C"WUSW Opole). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta operacyjne Materiały dot. internowanych. W. Chlebda figuruje jako osoba internowana w Ośrodku Odosobnienia w Opolu (członek Komisji Informacji KZ NSZZ "Solidarność" przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu). IPN Wr 012/3196 t. 11, 14, 17 (III-2499)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 27.02.1981 zarejestrowany w kategorii OZ (brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia), a następnie od 29.01.1982 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Rusycysta", w związku z działalnością antypaństwową "naruszającą porządek prawno-publiczny" w środowisku naukowym w Opolu. Materiały o sygn. 12809/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.