Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Kazimierz
Nazwisko: Duławski
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Data urodzenia: 01-06-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Dot. podłożenia bomby pod CPN w Lubinie. Śledztwo prowadzone razem z Wojskową Prokuraturą Garnizonową we Wrocławiu (Pg-Śl-II-76/82) zostało umorzone. L. Duławski występuje w kopii aktu oskarżenia z 28.06.1983 związanym ze sprawą Pg-Śl-II-379/82. IPN Wr 30/13 (III-104)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 21.02.1983 pod nr. 4572 jako osoba zabezpieczona do SOR o kryptonimie „Podmuch” o nr. rej. 4287 (sprawa założona 13.10.1982 jako SOS, a następnie 25.11.1982 przekwalifikowana na SOR). Sprawę założono w celu ustalenia "sprawców aktów terrorystycznych na terenie województwa legnickiego w 1982 roku". Rejestrację L. Duławskiego do powyższej sprawy wycofano 10.12.1984. IPN Wr 022/666 (II-791)
Akta sądowe Dot. m.in. L. Duławskiego oskarżonego o to, iż „w październiku 1982 r. bez wymaganego zezwolenia przechowywał w swoim budynku mieszkalnym materiał wybuchowy w postaci dynamitu (…), czym mógł sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia w znacznych rozmiarach”. W związku z powyższą sprawą Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu (Pg-Śl-II-5/83, na podstawie Postanowienia Prokuratury z 09.03.1983 połączona z innymi sprawami i prowadzona pod nr. Pg-Śl-II-379/82) wydała w dniu 02.02.1983 Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu L. Duławskiego w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Ww. został zwolniony 08.10.1983 na podstawie Postanowienia Sądu ŚOW we Wrocławiu z dnia 07.10.1983, z uwagi na zły stan zdrowia. Tenże Sąd Postanowieniem z 30.08.1984 postępowanie karne przeciwko L. Duławskiemu umorzył. IPN Wr 1254-1270 (So.W. 136/83, t. 1-17)
Akta prokuratorskie Śledztwo przeciwko grupie osób dotyczące organizowania oraz uczestniczenia w „działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<”. L. Duławski był podejrzany o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do stycznia 1983 r., działając wspólnie z innymi osobami organizował „punkty drukowania i sieć kolportażu nielegalnych wydawnictw” NSZZ „Solidarność”, uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach „członków kierownictwa tego związku, oraz organizował system zbierania środków finansowych na finansowanie nielegalnej działalności wydawniczej i pomoc dla rodzin osób internowanych, aresztowanych i poszukiwanych przez organy ścigania”. IPN Wr 37/47 (1 Ds.128/83/s)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo przeciwko grupie osób, w tym L. Duławskiemu, dot. organizowania oraz uczestniczenia w „działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<”. IPN Wr 030/38 (129/III))
Akta sądowe Postanowieniem z dnia 09.11.1983 Sąd Rejonowy w Lubinie (II Ko 234/83) na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubinie (1 Ds 128/83/s) w oparciu o ustawę o amnestii z 21.07.1983, umorzył postępowanie karne wobec L. Duławskiego. IPN Wr 232/12 (II Ko 234/83, IPN BU 362/12)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 06.05.1986 L. Duławski z powodu swojej działalności w NSZZ „Solidarność” jako osoba, która „może prowadzić działalność sprzeczną z porządkiem prawnym w PRL”, został zarejestrowany pod numerem 7468 przez RUSW Lubin i objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o kryptonimie „Lech”. IPN Wr 022/938 (II-1133)
Akta paszportowe Na wniosek Wydz. III KWMO Legnica wobec L. Duławskiego zastosowano zastrzeżenie wyjazdu za granicę do KK i KDL w okresie od 15.02.1983 do 15.02.1985 ze względu na podejrzenie o gromadzenie i podkładanie materiałów wybuchowych na terenie woj. legnickiego. EALG 060196
.