Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Franciszek
Nazwisko: Kos
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-06-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych ulotek. Sprawę skierowano do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18170/II. Materiałów o sygn. 18170/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 13.03.1982 do 06.05.1982 w sprawie gromadzenia, rozpowszechniania i przenoszenia plakatów o treści: "WRONA ORŁA NIE POKONA", "ŻĄDAMY WOLNOŚCI DLA PATRIOTÓW", "GENERALE SOLIDARNOŚĆ ZWYCIĘŻY", "POLSKA TO NIE CHILE" oraz sporządzania i przechowywania ulotek p.t. "Świt". Zatrzymany 12.03.1982 na "gorącym uczynku" w trakcie rozwieszania plakatów. W czasie przeszukania zatrzymano ulotki, które ww. posiadał przy sobie. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww., w którym znaleziono szablony do sporządzania ulotek oraz narzędzia w postaci farb. rękawic ochronnych itp. W toku śledztwa ustalono, że K. Kos dowodził grupą rozwieszającą plakaty. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do WKŚ ("wszystkie kraje świata") od 16.03.1982 do 15.03.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się śledztwem. IPN Gd 013/138 (8553/III)
Akta nadzoru Oskarżony aktem sporządzonym 08.05.1982 o to, że będąc członkiem NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona w związku z wprowadzeniem na terytorium PRL stanu wojennego, nie odstąpił od udziału w działalności tego związku przez to, że w okresie od pierwszych dni stycznia do 12.03.1982 w Gdańsku wspólnie z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzał pisma "Świt- retrospekcja", "Generale Solidarność zwycięży", "Polska to nie Chile", "Żądamy wolności dla patriotów" i inne zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz rozpowszechniał je na terenie Gdańska oraz "w pierwszych dniach lutego 1982 na terenie Przedsiębiorstwa Państwowego >Polmozbyt< w Gdańsku wspólnie z inną osobą bez wymaganego zezwolenia wyrabiał przedmioty mogące sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne dla życia ludzkiego- metalowe kolce tzw. >jeże<, bowiem zamierzał podrzucać je pod koła pojazdów Milicji Obywatelskiej". IPN Gd 267/7482
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 19.08.1982 na karę 4 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Orzeczoną karę odbywał od 07.09.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-52-83 z 12.05.1983 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 17.08.1983 skrócił okres próby wyznaczony indywidualnym aktem łaski do dnia 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 19.08.1982. IPN Gd 253/9365-9368
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 13.03.1982 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-68/82. 16.03.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Uznany winnym pierwszego zarzutu i skazany za niego wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 138/82) z 19.08.1982 na karę 4 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Uniewinniony od zarzutu drugiego. Orzeczoną karę odbywał od 07.09.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-52-83 z 12.05.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Zwolniony z zakładu 24.05.1983. IPN By 98/424 (98/242)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Kazimierza Kosa znajduje się postanowienie Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 138/82) z 27.10.1989 o zatarciu skazania na karę 4 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat na mocy ustawy "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 645/765572 (EAGD 765572)