Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Eret
Miejsce urodzenia: Jaromirowice
Data urodzenia: 08-01-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Notatki służbowe z rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. Rozmowę ze Z. Eretem przeprowadzono w dniu 14.12.1981 w KMMO w Kędzierzynie Koźlu. IPN Wr 012/3196 t. 12 (III/2499)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 24.04.1982 zarejestrowany pod nr. 27525 do SOR o krypt. "Jutro" (nr rej. 27156) i rozpracowywany w związku z kolportażem ulotek na terenie Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic. IPN Wr 065/818 (11745/2 mkf)
Akta kontrole śledztwa Dot. kolportażu ulotek na ternie Kędzierzyna Koźla i Zdzieszowic, "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 066/46 (2146/3 mkf)
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. Z. Ereta tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu z dnia 13.04.1982 (nr sprawy PgŚl II-8/82), w związku z podejrzeniem o to, iż wspólnie z innymi osobami rozpowszechniał, na terenie Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic, ulotki zawierające "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Wr 129/53
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 07.07.1982 Sąd ŚOW we Wrocławiu uniewinnił Z. Ereta od zarzutu brania udziału w sporządzaniu i rozpowszechnianiu ulotek zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Wr 101/627-628 (So.W. 604/82, t. 1-2)
.