Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Gleichgewicht
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-04-1919
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 03.08.1977 zarejestrowany pod nr. 38683 i rozpracowywany w ramach SOR "Mąciciele" o nr. rej. 38580 dot. listu protestacyjnego pracowników naukowych wrocławskich uczelni w sprawie aresztowania działaczy KOR. Sprawę zamknięto w związku z uwolnieniem wspomnianych działaczy, a B. Gleichgewicht, wobec dalszego podjęcia "negatywnych inicjatyw", miał być rozpracowywany w ramach SOR "Latawce". IPN Wr 024/8677 (101575/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 18.12.1979 zarejestrowany pod nr. 38683 i rozpracowywany w ramach SOR "Latawce" o nr. rej. 39265, dot. Towarzystwa Kursów Naukowych organizującego wykłady w ramach "Latających Uniwersytetów". Mat. o sygn. II-102485 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] B. Gleichgewicht występuje w materiałach sprawy jako sygnatariusz deklaracji w sprawie powołania Towarzystwa Kursów Naukowych. IPN BU 0222/193 (53050/II/6)
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie w sprawie "nie odstąpienia od działalności związkowej w NSZZ >Solidarność< i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, mimo zawieszenia tej działalności" i zorganizowania w dn. 13-15.12.1981 strajku na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr). B. Gleichgewicht występuje jako jeden z organizatorów strajku. IPN Wr 039/11327 (III-24552)
Akta prokuratorskie Nadzór nad śledztwem 2 Ds.57/82 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. zorganizowania i kierowania strajkiem na UWr w grudniu 1981. Sprawa ta została wyłączona ze sprawy 2 Ds. 55/81 (wobec ukrywania się B. Gleichgewichta 28.04.1982 Prokuratura wydała Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i list gończy za ww.), podjęta 07.12.1982 pod nr. 2 Ds. 57/82, po ujawnieniu się ww. IPN Wr 33/224 (III Dsn. 53/82/Wr.VI)
Akta prokuratorskie Figuruje w wykazie prowadzonych postępowań o przestępstwa z dekretu o stanie wojennym przeciwko działaczom "Solidarności" i NSZ, jako jedna z osób, która zorganizowała strajk na UWr w dniach 13-15.12.1981. IPN Wr 33/156 (Prez.5/16/82)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 22.04.1983 uznany winnym tego, że "w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. we Wrocławiu, jako zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność< w Uniwersytecie Wrocławskim, działając wspólnie z innymi osobami, mimo zawieszenia działalności związkowej nie odstąpił od jej kontynuowania przez to, że zorganizował w gmachu głównym Uniwersytetu strajk, którego przebiegiem następnie kierował", i skazany na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Dnia 27.12.1983 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (sygn. IV Kr 571/83) uchylił ww. wyrok i na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie. IPN Wr 20/41 (III K 1562/82)
Akta administracyjne "Meldunki operacyjne i ich uzupełnienia oraz szyfrogramy dot. środowisk wyższych uczelni Wrocławia". B. Gleichgewicht figuruje m.in. w meldunku z 29.09.1983 jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność", były wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Wrocławskiego, osoba poszukiwana listem gończym za udział w zorganizowaniu strajku na UWr, figurant SOR "Latawce". IPN BU 01232/150 (V Ds. 163/91, IPN BU 01232/25/5)
Akta paszportowe W aktach postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata (wszystkich państw) w okresie: 1) od 25.07.1977 do 25.07.1982 wniesione przez Wydz. III KWMO Wrocław w związku ze sprawą o nr. rej. 38580; w uzasadnieniu podano, iż ww. prowadzi szkodliwą działalność polityczną. W przypadku wyjazdu za granicę może kontaktować się z wrogimi ośrodkami dywersji politycznej”, 2) od 18.06.1982 do 18.06.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Wrocław w związku ze sprawą RSD-22/81, 3) od 27.09.1984 do 27.09.1987 wniesione przez Wydz. III-1 WUSW Wrocław w związku ze sprawą o nr. rej. 39265; w uzasadnieniu podano, iż ww. to „aktywny działacz byłej >Solidarności<. Sygnatariusz petycji apeli o wydźwięku politycznym. Jeden z założycieli tzw. Towarzystwa Kursów Naukowych. Wyjazdy do kk może wykorzystać do nawiązania kontaktów sprzecznych z interesami PRL oraz szerzenia antypolskiej propagandy”. EAWR 017392
.