Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hubert Helmut
Nazwisko: Hanusiak
Miejsce urodzenia: Barleben (Niemcy)
Data urodzenia: 14-02-1942
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Awers" założonej w związku z "przerwą w pracy" w jednostkach podległych Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Budowlano-Przemysłowemu nr 1 w dniach 26-31.08.1980. Informacja o celach prowadzenia SOR zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2287, k.86 (Meldunek operacyjny Wydz. III "A" Wrocław z dnia 26.08.1980). Materiałów o sygn. II-101758 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO krypt. "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO krypt. "Związek". H. Hanusiak występuje m.in. w szyfrogramie z 30.12.1980 jako przedstawiciel MKZ NSZZ we Wrocławiu informujący MKZ Gdańsk o "planowanym przez nich wstrzymaniu sprzedaży >Trybuny Ludu<". IPN Gd 003/166 t. 8, 11 (IV-185)
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 28.11.1980 zarejestrowany do SO o krypt. „Hanus”, a następnie 03.03.1981 przerejestrowany do SOS o tym samym krypt., dot. wstrzymania kolportażu "Trybuny Ludu" w woj. wrocławskim, zainspirowanym przez H. Hanusiaka. Informacja o celach prowadzenia SOS zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2304, k.222 (Meldunek operacyjny Wydz. III "A" Wrocław z 02.03.1981). Dnia 24.07.1981 ww. zmieniono kategorię rejestracji na kTW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Dnia 24.07.1981 zarejestrowany w kategorii kTW. Brak możliwości ustalenia powodu rezygnacji z pozyskania. Materiałów o sygn. I-54970/K brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Dot. internowania H. Hanusiaka. W aktach zachowała się jedynie kalka decyzji o internowaniu. IPN Wr 040/644 (IV-3751/507)
Akta internowanego Dot. H. Hanusiaka internowanego w okresie od 08.01.1982 do 21.01.1982, początkowo w ZK we Wrocławiu, a następnie od 15.01.2012 w ZK w Nysie. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu podano, iż "w okresie stanu wojennego prowadzi działalność zagrażającą porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu państwa". Dnia 21.01.1982 internowanie zamieniono na tymczasowe aresztowanie. IPN Wr 149/117 (241/VII/83)
Akta kontrolne śledztwa Dot. nieodstąpienia, m.in. przez H. Hanusiaka, od "działalności związkowej w NSZZ >Solidarność< oraz zorganizowania i kierowania strajkiem pracowników w Państwowej Fabryce Wagonów >Pafawag< i we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w dniu 14 grudnia 1981". IPN Wr 039/11253 (III-24455)
Akta tymczasowo aresztowanego- skazanego Dot. H. Hanusiaka tymczasowo aresztowanego, a następnie skazanego za to, że nie odstąpił od działalności związkowej, lecz wspólnie z innymi osobami utworzył Regionalny Komitet Strajkowy, „w ramach którego organizowali i kierowali strajkami i akcją protestacyjną w >Pafawagu< i innych zakładach na terenie miasta Wrocławia”. Ww. w okresie od 22.01.1982 do 22.12.1982 przebywał kolejno w AŚ Wrocław, ZK Wrocław (od 26.02.1982), ZK Strzelce (od 17.07.1982), ZK Kłodzko (od 28.09.1982), ZK Wrocław (od 22.11.1982). Dnia 22.12.1982 H. Hanusiakowi udzielono przepustki w odbywaniu kary. Dnia 30.03.1982 akta dot. ww. przekazano do ZK Strzelin. W dniu 29.07.1983 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na mocy ustawy o amnestii darował ww. pozostałą część kary. IPN Wr 149/117 (241/VII/83)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 22.02.1982 H. Hanusiak został uznany winnym tego, że w dniach 14 i 15.12.1981 we Wrocławiu, jako przewodniczący Komisji Zakładowej we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1, nie odstąpił od działalności związkowej i udał się, wraz z inną osobą, na teren Państwowej Fabryki Wagonów "Pafawag", gdzie wszedł w skład utworzonego Regionalnego Komitetu Strajkowego. Za powyższe został skazany na trzy lata pozbawienia wolności i dwa lata pozbawienia praw publicznych, z zaliczeniem na poczet orzeczonych kar okresu tymczasowego aresztowania od 21.01.1982. IPN Wr 23/335, t. 1-3 (III K 27/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 09.08.1983 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE, założonego na fakt "nielegalnej działalności politycznej". Materiałów o sygn. II-103515 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach znajdują się dwa zastrzeżenia wyjazdów za granicę do wszystkich państw świata w okresie od 18.02.1982 do 18.02.1984 oraz od 18.02.1984 do 18.02.1986, wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Wrocław z powodu "nieodstąpienia od działalności związkowej >Solidarność<". Zastrzeżenie anulowano w 1985. EAWR 247307
.