Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Bogusław
Nazwisko: Klimek
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 18-12-1955
Imię ojca: Alfred Zenon
Imię matki: Aldona


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 20.12.1977 zarejestrowany pod nr. 39123 i rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Orędownicy", dot. założenia SKS-u we Wrocławiu. Materiały zostały złożone do archiwum pod nr. II-102011. Według dziennika archiwalnego po b. WUSW Wrocław sprawa II-102011 posiadała 11 tomów. Zachował się tylko jeden tom w postaci Kwestionariusza Ewidencyjnego [KE] dot. innej osoby, rozpracowywanej również w ramach SOR "Orędownicy" [IPN Wr 024/8773 (II-102011)]. Informacje o celach prowadzenia SOR "Orędownicy" zachowały się w aktach IPN Wr 053/2282, k. 13-14, 8-19 (Meldunki operacyjne Wydz. III KWMO Wrocław). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem 2Ds.19/79 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL", które zostało umorzone 27.02.1982. Jarosław Klimek był objęty śledztwem. IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr/VI)
.