Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Eugeniusz
Nazwisko: Semkowicz
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 13-04-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Piotr Semkowicz w dn. 16.03.1968 został zatrzymany przez MO w Krakowie podczas rozklejania ulotek w czasie zajść studenckich w Krakowie. Zwolniony 17.03.1968. Materiały złożono 23.02.1971 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 15914/I, przesygnowano 03.11.1973 do numeru 4310/III. IPN Kr 07/4086 (4310/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Piotr Semkowicz był rozpracowywany w ramach SOS/SOR "Plastycy" nr rej. KR 28129. Sprawę rozpoczęto 08.12.1983 w kategorii SOS, a następnie przekwalifikowano 11.01.1984 na SOR. P. Semkowicz działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Myślenic i Krakowa, udzielał pomocy przy druku i kolportażu wydawnictw "Hutnik", "Aktualności", "Zomorządność". Wraz z innymi osobami oskarżony, stanął przed Sądem Rejonowym w Krakowie Krowodrzy. Sprawę umorzono 25.07.1984 na mocy amnestii z 22.07.1984. Po realizacji procesowej SOR zakończono i 03.05.1985 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16638/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989, pozostał mikrofilm. IPN Kr 0101/126 (16638/II-gr.) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Piotr Semkowicz był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Matematyk". Został zarejestrowany 23.10.1985 pod nr KR 31699 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. Współpracował z wydawnictwami podziemnymi, brał udział w druku i kolportażu pism drugiego obiegu. Akta SOR "Matematyk" zniszczono 10.11.1989 w jednostce operacyjnej. Akta zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledztwa p-ko P. Semkowiczowi i innym o udział w grupie zajmującej się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych jak "Hutnik, "Aktualności", "Zomorządność". Zarzuty przedstawiono 07.01.1984. Akt oskarżenia z zarzutami z art. 271 i 273 kk skierowano 28.03.1984. Sąd Rejonowy w Krakowie Krowodrzy umorzył sprawę na mocy amnestii 25.07.1984. IPN Kr 07/5335 t. 1-2 (5661/III); IPN Kr 096/1073 (5661/III) mkf.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie Piotra Semkowicza i innych. P. Semkowicz został tymczasowo aresztowany 04.01.1984 za kolportaż pism "Aktualności" oraz "Hutnik" w okresie od 1982 do 4.01.1984 w Krakowie i Myślenicach brał udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Sprawę skierowano 28.03.1984 z aktem oskarżenia do sądu. IPN Kr 287/3 (II Ds 5/84)
Akta sądowe P. Semkowicz wraz z innymi osobami był oskarżony z art. 271§ 1 kk, art.273 § 1 i § 2 kk, t.j o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL", drukowanie i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych jak "Hutnik", "Aktualności", "Zomorządność". Na mocy amnestii sąd umorzył sprawę 25.07.1984. IPN Kr 403/10-17 (II K 679/84/K)
Akta penitencjarne Akta osadzonego w Areszcie Śledczym w Krakowie Piotra Semkowicza. Oskarżony m. in. o kolportaż pisma "Aktualności" sygnowanego przez struktury "Solidarności". Osadzony w AŚ w Krakowie 06.01.1984. Zwolniony 20.06.1984. IPN Kr 081/447 (38/566/84)
Akta paszportowe Akta paszportowe P. Semkowicza. Odmowa wydania paszportu do Austrii w 1970. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-7605/84 wniesione przez Wydział ŚLedczy WUSW w Krakowie w okresie 06.01.1984-06.01.1986 z powodu kolportażu wydawnictwa "Aktualności". IPN Kr 37/34346 (EAKr 34346)
.