Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Mirosław
Nazwisko: Lech
Miejsce urodzenia: Nasławice
Data urodzenia: 05-01-1946
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Leontyna
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30 czerwca 2017 r. dotyczące Zbigniewa Lecha: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wr 1228/16).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Lech został zarejestrowany w dn. 18.01.1989 pod nr 57736 przez pion VI SB DUSW Wrocław-Krzyki w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Rudy" założonego na "fakt tworzenia nielegalnych struktur NSZZ Solidarności". Zakończono dn. 10.10.1989 i materiały zarchiwizowano pod nr 103507/II. Materiałów o sygn. II-103507 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30 czerwca 2017 r. dotyczące Zbigniewa Lecha: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wr 1228/16).

.