Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Roman
Nazwisko: Mieszkalski
Miejsce urodzenia: Wieluń
Data urodzenia: 25-04-1967
Imię ojca: Roman Marian
Imię matki: Irena Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Dot. druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw przez grupę osób, w tym M. Mieszkalskiego. IPN Wr 039/11489 (III-24770), IPN Wr 0120/50 (24770/3 mkf)
Akta prokuratorskie Dot. druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw przez grupę osób, w tym M. Mieszkalskiego. Materiałów o sygn. 2 Ds.38/85 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie Nadzór nad śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds. 38/85), dot. drukowania i kolportażu nielegalnych wydawnictw. M. Mieszkalski występuje jako jeden z podejrzanych. IPN Wr 33/178 (II Dsn. 30/85/Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. M. Mieszkalskiego umieszczonego 08.07.1985 w AŚ we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds. 38/85), w związku z podejrzeniem o to, że "podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego przez to, że drukował i rozpowszechniał wydawnictwa prasowe rozwiązanego związku >Solidarność<". Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu z 20.09.1985 (II Dsn.30/85/Wr.VI) tymczasowe aresztowanie zostało przedłużone. Ww. został zwolniony 03.12.1985 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki (II K 886/85). IPN Wr 28/191 (128/85)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 27.01.1986 M. Mieszkalski został uznany winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia, tj. tego, że "bez wymaganego zezwolenia drukował i rozpowszechniał wydawnictwa prasowe, w szczególności >Wolną Polskę< i >Świt<", i skazany na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata oraz dozór kuratora. Akta sądowe częściowo zniszczone po powodzi; informacja o wyroku znajduje się w aktach prokuratorskich IPN Wr 33/178. IPN Wr 19/19 (II K 886/85)
Osoba Zabezpieczenia [OZ] Dnia 29.01.1987 zarejestrowany w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ do 19.05.1989 wniesione przez Insp. 2 WUSW Wrocław z powodu prowadzenia nielegalnej działalności w "strukt.[urach] b.>S<" (karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.