Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Grzegorz
Nazwisko: Golema
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 20-07-1963
Imię ojca: Józef
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie organizacji: "Ruch Wolność i Pokój", "Federacja Młodzieży Walczącej", "Międzymiastówka Anarchistyczna" działających na terenie woj. gdańskiego. Figuruje jako członek organizacji "Ruch Wolność i Pokój" w wykazie osób, z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. IPN Gd 0027/3842 (19960/II) t. 4
Akta sprawy o wykroczenia W dniu 11.06.1987 WUSW Wrocław (RSoW 815/87) skierowało wniosek o ukaranie P. Golemy za to, że w dniu 17.03.1987 we Wrocławiu, wraz z innymi osobami, wystawił na widok publiczny transparent z napisem wzywającym do przywrócenia do praw, usuniętego za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, studenta Akademii Medycznej. W dniu 07.10.1987 Kolegium uznało ww. winnym i wymierzyło karę grzywny w wys. 30 tys. zł z zamianą w razie nieuiszczenia na 60 dni aresztu zastępczego. Postanowieniem z 26.07.1989 Kolegium darowało P. Golemie ww. karę. IPN Wr 539/7 (KW 1266/87)
Materiały ewidencyjne Dnia 06.09.1987 P. Golema wziął udział w nielegalnym zgromadzeniu, które odbyło się w Międzyrzeczu, za co, na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Gorzów Wlkp. z 15.09.1987, został skazany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Międzyrzeczu w dniu 01.10.1987 na karę grzywny w wysokości 40 tys. zł. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Dnia 09.10.1987 P. Golema wziął udział w nielegalnej demonstracji, która odbyła się we Wrocławiu, za co, na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław z 30.10.1987, został skazany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto w dniu 26.11.1987 na karę grzywny w wysokości 50 tys. zł. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Osoba Zabezpieczona [OZ] W aktach znajdują się m.in. notatki z rozmów odbytych po zatrzymaniach z 17.03.1987, 09.10.1987 oraz 01.03.1988, podczas których odmawiał odpowiedzi na pytania związane w okolicznościami zatrzymań. IPN Wr 0014/5708 (I-61711)
Materiały ewidencyjne Dnia 28.10.1987 P. Golema wziął udział w nielegalnej demonstracji, która odbyła się we Wrocławiu, za co, na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław z 05.11.1987, został skazany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto w dniu 02.12.1987 na karę grzywny w wysokości 50 tys. zł. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. P. Golema występuje m.in. w meldunkach dot. SOR "Elipsa". IPN BU 0248/257 (55665/II) t. 1 i 5, IPN BU 01228/2635 (55665/2 mkf)
Akta sprawy o wykroczenia W dniu 19.11.1987 WUSW Wrocław (RSW 115/87) skierowało wniosek o ukaranie P. Golemy za to, że w dniu 12.11.1987 przed zakładami „CHEMITEX” „podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez rozpowszechnianie bez wymaganego zezwolenia ulotek pt. >Dezerter< i >Prawda nas wyzwoli<". W dniu 04.02.1988 Kolegium, wobec „braku dostatecznych dowodów winy”, uniewinniło ww. IPN Wr 542/17 (KW 1359/87)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS] SOR krypt. "Elipsa" założono celem "objęcia kontrolą operacyjną osób zaangażowanych w reaktywowanie Polskiej Partii Socjalistycznej". Ww. figuruje w aktach jako przedstawiciel OKR PPS z terenu Wrocławia oraz "aktywny działacz ruchu >Wolność i Pokój<". IPN Wr 024/8872 (II-103526), IPN Wr 054/550 (282/632)
Materiały ewidencyjne Dnia 22.08.1988 wraz z inną osobą rozpowszechniał, w okolicy zakładu "PAFAWAG", nielegalne ulotki, za co, na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław z 29.08.1988, został skazany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna w dniu 16.09.1988 na karę grzywny w wysokości 50 tys. zł. Dnia 09.06.1989 odstąpiono od wykonania kary. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Dnia 12.06.1988 w rejonie "Strzechy Akademickiej i Drogi Przyjaźni w Karpaczu przenosił bez wymaganego zezwolenia nielegalne wydawnictwa, które przekazał obywatelom CSRS", za co, na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Jelenia Góra z 30.06.1988, został ukarany dnia 01.12.1988 przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Jeleniej Górze karą grzywny w wysokości 50 tys. zł. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Dot. P. Golemy, który w dniu 03.12.1989 w Lądku Zdroju "miejscach do tego nie przeznaczonych umieścił napisy i rysunki bez zgody zarządzającego tym miejscem". Postępowanie przeciwko ww. wszczęte na wniosek Wydz. Śledczego w Wałbrzychu, zostało przez Kolegium Rejonowe d/s Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Bystrzycy Kłodzkiej umorzone w związku z ustawą o abolicji z 29.05.1989. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta operacyjne W aktach m.in. uzupełnienie do meldunków RUSW Bystrzyca Kłodzka dot. SOR o krypt. "Trio" (nr rej. Wb 12525), założonej na "fakt ujawnienia w dniu 03.12.1988 w Lądku Zdroju szeregu napisów o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych", o których wykonanie podejrzewano P. Golemę. IPN BU 2521/14 (14)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. "nielegalnej propagandy politycznej". Materiałów o sygn. II-3307 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne "Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ przez Wydz. III WUSW Wrocław do nr. Wr 445/z/88 w terminie od 2.VII.88 do 2.VII 1990r." (karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.