Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stefan
Nazwisko: Broc
Miejsce urodzenia: WĄGLIKOWICE
Data urodzenia: 27-12-1942
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] SO "Porozumienie" założono na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Giżycku w celu jego ochrony przed wpływami elementów antysocjalistycznych oraz kontroli jego działalności pod kątem zgodności z zasadami ustroju socjalistycznego. 18.03.1981 MKZ w Giżycku zjednoczył się z MKZ w Suwałkach w jedną organizację związkową działającą pod nazwą Region "Pojezierze". W ramach Zarządu Regionu "Pojezierze" utworzono m.in. dział Informacyjno-prasowy. J. Broc, redaktor naczelny wydawnictwa "Kres" odpowiedzialny był za treść wydawnictw. Był również rzecznikiem MKZ Suwałki (w kwietniu 1981 złożył rezygnację z tej funkcji). IPN Bi 01/40/1 (40/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] SOS „Belfer” założył Wydz. III KWMO w Suwałkach na J. Broca, który jako dotychczasowy rzecznik prasowy MKZ NSZZ „Solidarność” i aktualny Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej MKZ „Pojezierze” na teren Suwałk wykorzystywał legalną działalność związkową do prowadzenia negatywnej działalności politycznej. M.in. w wypowiedziach swoich i kierunku pracy Związku wykraczał poza statutowe ramy organizacji, wśród członków NSZZ „Solidarność” kolportował wydawnictwa niezależne. Popierał inicjatywę redagowania przez uczniów suwalskich "nielegalnego" czasopisma „Iława”, które także wspierał. Do 15.09.1981 J. Broc był członkiem Prezydium MKZ NSZZ „S”. W 12.1981 został internowany, głównym zarzutem było szkalowanie władz państwowych i partyjnych w redagowanym biuletynie „Kres”. Po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych internowanie uchylono. 25.05.1982 SOS „Belfer” przekwalifikowano na KE. 12.07.1983 sprawę zakończono, przy czym planowano prowadzić kontrolę J. Broca w ramach sprawy obiektowej. IPN Bi 06/329 (365/II)
Akta internowanego Internowany decyzją nr 43/81 wydaną przez KWMO w Suwałkach jako osoba, która "swoją dotychczasową działalnością i postawą narusza normy prawne oraz może podejmować działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu". Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony decyzją KWMO w Suwałkach o uchyleniu internowania z 19.12.1981. IPN Bi 43/2
Akta internowania W dniu 21.01.1982 J. Broc został zarejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO w Suwałkach do nr 2780 jako osoba internowana w ramach Akcji "Jodła". Internowanie ww. w okresie 14-19.12.1981 zostało dokonane na wniosek Wydz. V KWMO w Suwałkach. IPN Bi 039/406 oraz zapisy ewidencyjne.
.