Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesława Marianna
Nazwisko: Piskor
Miejsce urodzenia: Białogard
Data urodzenia: 23-04-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesława Piskor 16.06.1989 została zarejestrowana pod nr. Ko 27404 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zgoda" nr rejestr. 23658 prowadzonej od 04.05.1989 przez RUSW w Białogardzie. Sprawa została założona po reaktywowaniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Świdwinie. W składzie komitetu znalazła się pracownica Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie Wiesława Piskor. Sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Koszalinie pod sygn. 5582/II. Dokumenty zniszczono za protokołem brakowania nr 64/90 z 25.01.1990. Zachowała się kopia w postaci mikrofilmu sygn. 5582/2. IPN Sz 00124/998 (5582/2) mikrofilm oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 4 czerwca 2019 r. dotyczące Wiesławy Marianny Piskor: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Sz 135/18).

.