Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Strózik
Miejsce urodzenia: Malinówka
Data urodzenia: 05-07-1937
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Inżynier” nr rej. 1742 założona w dn. 20.03.1976 przez Wydz. III KWMO w Sieradzu na Stanisława Strózika za negatywne, polityczne wystąpienia w czasie imprez oficjalnych. S. Strózik podczas spotkania w dn. 11.03.1976 kandydatów do Wojewódzkiej Rady Narodowej ze społeczeństwem gromady Mokrsko, publicznie krytykował ówczesną sytuację kulturalno-oświatową i ekonomiczną PRL. Od momentu wystąpienia S. Strózik pozostawał w zainteresowaniu SB. Po wszczęciu SOS krypt. „Inżynier” przeprowadzono 31.05.1976 z S. Strózikiem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, a sprawę zakończono 03.06.1976. IPN Ld 038/36 (191/II), IPN Ld 055/27/J (191/2) mikrofilm.
Akta internowania. Decyzją nr 7 Komendanta Woj. MO w Sieradzu z dn. 13.12.1981, na wniosek Wydz. IV KWMO Sieradz, S. Strózik został internowany 13.12.1981. Pierwszy wniosek o internowanie sporządzono 05.11.1980. Podstawą internowania 13.12.1981 była działalność w NSZZ RI „Solidarność” jako przewodniczący GKZ w Mokrsku oraz członka WKZ, publiczna krytyka pod adresem władz partyjnych i państwowych oraz działań cenzury. Decyzją nr 5 z dn. 24.12.1981 uchylono internowanie. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 7966. IPN Ld 053/35 t. 47 (2/25/90), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Internowany w okresie 13.12.1981-24.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Zwolniony 24.12.1981 IPN Po 88/24.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Inżynier” nr rej. 4565 prowadzony od dn. 23.03.1982 kolejno przez Wydz. IV KWMO Sieradz, Grupę IV RUSW Wieluń, Referat VI RUSW Wieluń na Stanisława Strózika w związku z działalnością w NSZZ „Solidarność” RI, w którym wchodził w skład prezydium WKZ w Sieradzu oraz piastował funkcję przewodniczącego Komitetu Gminnego w Mokrsku (sieradzkie). KE zakończono w dn. 18.09.1989 w związku ze zmianą sytuacji polityczno-społecznej, uzyskaniem mandatu posła przez S. Strózika na Sejm kontraktowy. W dn. 20.09.1989 KE krypt. „Inżynier” zdjęto z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod nr 1284/II, zniszczono za prot. brak. AMS-084/90 z dn. 22.01.1990. Materiały o sygn. 1284/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Dostawcy” nr rej. 5698 była prowadzona od 16.04.1984 przez Grupę IV RUSW Wieluń, w związku z nastrojami niezadowolenia wśród dostawców mleka z Mokrska spowodowanymi nieprawidłowościami przy skupie mleka przez Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wieluniu. S. Strózik występuje w sprawie jako były przewodniczący GKZ NSZZ RI „Solidarność” w Mokrsku, autor pisma napisanego w imieniu rolników, dostawców mleka z Mokrska do kierownictwa OSM w Wieluniu. SOS krypt. „Dostawcy” została zakończona w dn. 05.12.1984. IPN Ld 038/397 (915/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Rady” nr rej. 8143 prowadzona od 01.06.1988 przez Wydz. III WUSW w Sieradzu, dotycząca kontroli operacyjnej kampanii wyborczej oraz przebiegu wyborów do Rad Narodowych na terenie województwa sieradzkiego w 1988 roku. S. Strózik występuje w informacji naczelnika Wydz. VI WUSW Sieradz, skierowanej do naczelnika Wydz. III WUSW Sieradz, jako członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej przy WRN interweniujący w sprawie skreślenia z listy wyborczej kandydata do WRN w Sieradzu, cieszącego się zaufaniem mieszkańców. SO „Rady” została zakończona w dn. 29.06.1988. IPN Ld 020/16 t. 1 (19/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Senator” nr rej. 8480 prowadzona od 03.05.1989 przez Wydz. III WUSW w Sieradzu dot. kontroli operacyjnej kandydatów, kampanii wyborczej oraz przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu na terenie województwa sieradzkiego w 1989 roku. S. Strózik występuje w sprawie jako zarejestrowany w Okręgowej Komisji Wyborczej kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na posła w okręgu sieradzkim (mandat nr 338), bezpartyjny. W styczniu 1989 wybrany członkiem Tymczasowej Komisji Organizacyjnej "Solidarność" RI, w marcu 1989 delegatem na Krajowy Zjazd "Solidarności" RI. Aktywnie uczestniczący w spotkaniach z wyborcami, ostatecznie zostający posłem na Sejm w czerwcu 1989. SO krypt. „Senator” została zakończona 22.06.1989. IPN Ld 020/17 (20/IV).
Materiały administracyjne. S. Strózik występuje w materiałach Departamentu Studiów i Analiz MSW dot. wyborów do Sejmu i Senatu w 1989. Figuruje na liście kandydatów do Sejmu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” opracowanej przez Zespół ds. Kontaktów z Regionami Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z dn. 04.05.1989 jako kandydat z woj. sieradzkiego. IPN BU 0726/57 (222/35), IPN BU 01619/29 (13n/90).
W teczce pracy i w teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. "Paweł" nr rej. 1748 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi, znajdują się doniesienia dot. S. Strózika. IPN Ld 0037/119 t. 1-2 (137/I), IPN Ld 0057/115/J (137/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. "Janek" nr rej 4829 prowadzonej przez Wydz. IV KWMO w Sieradzu, znajdują się doniesienia dot. S. Strózika. IPN Ld 0037/503 t. 2 (420/I).
W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika (kTW) nr rej. 6414 prowadzonej przez Wydz. VI WUSW w Sieradzu znajdują się informacje funkcjonariusza SB dot. S. Strózika IPN Ld 0037/252 (1063/I-k), IPN Ld 0057/775/J (1063/1-k) mikrofilm.
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. "Kowalski" nr rej 6885 prowadzonej przez Wydz. VI WUSW w Sieradzu znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB datowana 24.01.1986 dot. S. Strózika. IPN Ld 0037/332 t. 1 (1719/I).
Materiały kartoteczne. Zastrzeżenie wyjazdów nr „Z”-23/82 do wszystkich krajów świata (WKŚ) wniesione na okres 16.02.1982-16.02.1984. Anulowane 17.05.1984. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
.