Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bieńkowski
Miejsce urodzenia: Bartki
Data urodzenia: 05-04-1923
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne J. Bieńkowski figuruje w «wykazie zaświadczeń dla amnestiowanych PUBP w Łomży» jako ujawniony członek organizacji «NZW» (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) pseud. "Śmierć". IPN Bi 045/2098
Akta śledcze Akta śledcze przeciwko innej osobie o pseud. „Sęp”, dowódcy «Pogotowia Akcji Specjalnej w Komendzie Powiatu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego-Łomża Północna». W materiałach przechodzi J. Bieńkowski jako członek organizacji o pseud. „Śmierć”. IPN Bi 07/876 (1636/III)
Akta administracyjne Materiały zawierające ewidencję członków podziemia antykomunistycznego sporządzoną w latach 1948-1953 przez Posterunek MO w Jedwabnem. Ww., pseud. „Śmierć”, „Zaręba”, członek «NZW» figuruje w kwestionariuszu osobowym pod nr 8/48. Wywiad z 03.04.1950 wykazał, że „ww. należał do «NZW»". IPN Bi 204/29 (36/29)
Charakterystyka Materiały zawierające charakterystykę członków podziemia antykomunistycznego dowodzonego przez „Sosnę”. J. Bieńkowski, pseud. „Śmierć”, „Mściciel”, w okresie okupacji szeregowy członek «Narodowych Sił Zbrojnych» figuruje w kwestionariuszu osobowym jako członek grupy „Sępa” związanego z «Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym». Od października 1945 do 1947 brał udział w działaniach grupy antykomunistycznej. W 1947 ujawnił się w PUBP w Łomży. Figuruje w Charakterystyce nr 73 oddziału antykomunistycznego pod dowództwem "Sosny" z 17.05.1975 jako ujawniony członek organizacji «NZW». Ww. wstąpił do grupy „Sosny” otrzymując pseud. „Mściciel”. IPN Bi 019/21 t. 1, 2
Charakterystyka Materiały zawierają kwestionariusze osobowe i karty na czyny przestępcze do Charakterystyki nr 50 dotyczącej organizacji «Narodowe Zjednoczenie Wojskowe» pod dowództwem „Sępa” działającej na terenie powiatu łomżyńskiego. J. Bieńkowski, pseud. „Śmierć” w okresie od 1945 do 1947 na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem organizacji «NZW» i wchodził w skład bojówki „PAS” dowodzonej przez „Sępa”. Po amnestii nadal ukrywał się i wstąpił do grupy dowodzonej przez mężczyznę o pseud. „Sosna”, której był członkiem do 25.08.1950, kiedy to został zabity w czasie operacji w pobliżu wsi Żuki. Ww. figuruje w kwestionariuszu osobowym z 28.04.1977. IPN Bi 019/90/3
.