Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Halina
Nazwisko: Skolecka-Kona
Nazwisko rodowe: Skolecka
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 21-08-1929
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Doniesienia dot. K. Skoleckiej-Kony znajdują sie w teczce pracy TW "Irena Kołakowska" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0040/282 (43434/I), teczce pracy TW "Paweł" (Wydział III WUSW Łódź) sygn. IPN Ld 0040/2429 (46940/I)Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krystyna Skolecka-Kona przechodzi w aktach administracyjnych Wydziału II KWMO w Łodzi z lat 1959-1969. Materiały dotyczą kontroli operacyjnej kontaktów osób będących w zainteresowaniu Wydziału II w związku z wyjazdami zagranicznymi. IPN Ld pf 10/609 t. 6 (783/X).
Krystyna Skolecka-Kona została zarejestrowana 06.09.1962 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Toledo" (nr 1789), prowadzonej przez Wydział II KWMO w Łodzi. Podstawą do założenia sprawy było podejrzenie o "działalność wywiadowczą na rzecz wywiadu izraelskiego". SOS zakończono 31.07.1963 w związku z niepotwierdzeniem materiałów i złożono w archiwum pod sygnaturą 2753/II. Materiały zawierają także dokumenty Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Pokrzywdzona" (nr 45286) prowadzonego przez Wydział III KWMO w Łodzi od 19.02.1982 do 17.02.1987. IPN Ld 047/135 (02753/II).
Krystyna Skolecka-Kona została zarejestrowana 30.07.1966 przez Wydział II KMMO w Łodzi jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). 31.08.1967 materiały zdjęto z ewidencji, jako powód wskazując "zaniechanie werbunku". Materiały złożono w archiwum pod sygnaturą 38777/I-k (zmikrofilmowano pod nr. 38777/2), a następnie zniszczono za protokołem brakowania 987/19 poz. 14. Wpis na postawie zapisów ewidencyjnych. Materiały o sygn. 38777/I-k zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Krystyna Skolecka-Kona przechodzi w materiałach Wydziału Śledczego KWMO w Łodzi stanowiących akta osób internowanych z lat 1981-1982. Internowana na wniosek Wydziału III, zwolniona 06.02.1982. IPN Ld pf 86/21 t. 10 (1360/III).
Materiały o sygnaturze IPN Ld pf 15/442 to akta dochodzeniowo śledcze prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW w Łodzi w latach 1985-1986. Dotyczą one kontroli członków zespołów adwokackich internowanych w stanie wojennym - wśród nich także Krystyny Skoleckiej-Kony. IPN Ld pf 15/442 t. 1 (1519/III-N).