Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Daniela
Nazwisko: Bojarska
Nazwisko rodowe: Zonenberg
Miejsce urodzenia: Szlasy Bure
Data urodzenia: 05-04-1929
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stefana


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Bojarskiej Danieli, działaczki związku NSZZ RI „Solidarność” z terenu woj. ostrołęckiego, podejrzanej o „wykorzystywanie popularności »Solidarności« wiejskiej do prowadzenia działalności pozastatutowej” oraz wystąpienie „przeciwko decyzjom władz państwowych” w sytuacji „bezpośredniego zagrożenia”. W materiałach znajduje się postanowienie Wydz. IV KWMO w Ostrołęce o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie od 22.09.1981 do 22.09.1983 z powodu tego, iż „reprezentuje negatywny stosunek do ustroju PRL" oraz "występuje publicznie przeciw decyzjom władz państwowych i inspiruje pozastatutową działalność związku”. Sprawę zakończono "z powodu zakończenia prowadzenia szkodliwej działalności". Materiały o sygn. 460/II zniszczono za protokołem brakowania nr 5/89 z dnia 04.09.1989. Zachował się mikrofilm (460/2 mkf.). IPN BU 01356/125 (460/2 mkf.)
Akta internowanej Internowana na podstawie decyzji nr 001/55/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Ostrołęce z dnia 12.12.1981 z powodu, że "może podjąć działalność godzącą w porządek prawny PRL”. W dn.19.12.1981 osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Ostródzie, a następnie od 06.01.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona 14.01.1982. Figuruje na liście osób internowanych w stanie wojennym i przewiezionych do Ośrodka Internowania Kobiet w Gołdapi i wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie staniu wojennego. IPN Bi 44/1, IPN Po 561/1, IPN Po 161/1.
.