Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Feliks
Nazwisko: Osnowski
Nazwisko rodowe: Osnowski
Miejsce urodzenia: Rzemień
Data urodzenia: 27-11-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:

Ppl-Rz-142/11 zarządzenie z dnia 29.02.2012 r. dotyczące Andrzeja Osnowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Azymut". Sprawa została wszczęta w celu operacyjnej "ochrony" Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie”. IPN Rz 053/65 (244/IV)
Akta administracyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". IPN Rz 04/373 t. 2 (H-68)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Klon" jako "społeczny przewodniczący Komisji Rejon[owej] Prac[owników] Oświaty i Wych[owania] NSZZ >S< w Mielcu". Po przeprowadzeniu z w/w rozmowy ostrzegawczej kontroli zaniechano. IPN Rz 044/217 (17377/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawdzany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Nauczyciel". Z dniem 07.05.1987 zmieniono kategorię sprawę na SOR. Materiały dotyczyły pracowników II LO w Mielcu. IPN Rz 044/753 (17985/II)
Akta śledcze Materiały dotyczą środowiska pracowników II LO w Mielcu. IPN Rz 052/1023 (811/III)
Materiały administracyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę wniesione z dniem 14.10.1987 przez Prokuraturę Rejonową w Kolbuszowej obejmujące wszystkie kraje świata. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.