Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Brożyńska
Nazwisko rodowe: Węglewska
Miejsce urodzenia: Ruda
Data urodzenia: 27-06-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego przeciwko osobom udzielającym pomocy żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego z oddziału J. Małolepszego ps. „Murat”. A. Brożyńska została zatrzymana 29.10.1948. Na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi (Pr. 1192/48) z dn. 01.11.1948 tymczasowo aresztowana i osadzona w więzieniu P.U.B.P w Pabianicach. Przeniesiona 04.12.1948 do więzienia w Łodzi przy ul. Kopernika 29. IPN Ld pf 12/42 (1606/VII)
Akta sądowe Akta sądowe dotyczące A. Brożyńskiej i innych osób oskarżonych o udzielanie pomocy oddziałowi K.W.P. pod dowództwem „Murata”. Oskarżona o to, że w okresie od kwietnia do października 1948 wiedziała o miejscu przebywania członków oddziału i nie zawiadomiła władz. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 20.01.1949 została skazana na karę 4 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem WSR w Łodzi z dn. 16.06.1951 zwolniona przedterminowo. IPN Ld 6/204 (Sr. 23/49)
Akta penitencjarne Księga główna więźniów śledczych. A. Brożyńska (Węglewska) figuruje pod poz. 616. Od 04.12.1948 osadzona w więzieniu w Łodzi przy ul. Kopernika 29. Dn. 08.03.1949 przeniesiona do Centralnego Więzienia w Fordonie, zwolniona 20.06.1951. IPN Ld 7/76 (2/10)
Materiały administracyjne A. Brożyńska widnieje w materiałach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, dot. osób wysiedlonych z gm. Kluki, pow. bełchatowski, w okresie II wojny światowej. Materiały zawierają listę wysiedlonych opracowaną 30.04.1969 przez Gromadzką Radę Narodową w Klukach. IPN Ld 11/10; IPN Ld 11/16
Akta administracyjne-charakterystyki W opracowaniu nr 279 na temat Konspiracyjnego Wojska Polskiego w województwie łódzkim, (okres działalności: 1945-1948), sporządzonym przez Wydz. "C" KWMO Łódź, znajduje się kwestionariusz osobowy dotyczący A. Brożyńskiej. IPN Ld 030/279 t. 10 (1506/X); IPN BU 0186/278 t. 6
.