Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pisarski
Miejsce urodzenia: Brąszewice
Data urodzenia: 21-07-1892
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Edmunda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Zatrzymany 02.12.1946 przez WUBP w Łodzi za przynależność do organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN), gdzie pełnił funkcję wywiadowcy na terenie Pabianic. Zbierał informacje o funkcjonariuszach i informatorach PUBP Pabianice. Oskarżony o udział w nielegalnej organizacji niepodległościowej, która miała na celu "walkę" z władzami komunistycznymi. Wyrokiem WSR w Łodzi nr Sr. 77/47 z dn. 18.02.1947 skazany na karę 6 lat więzienia, pozbawienie praw obywatelskich i honorowych na lat 3 oraz przepadek całego mienia. Na mocy amnestii z 22.02.1947 karę zmniejszono do lat 5. IPN Ld pf 12/1989 (6557/III)
Materiały operacyjne Akta zawierają zbiorcze materiały dot. spraw operacyjnych prowadzonych przez Wydz. III WUBP/WU ds. BP Łódź w okresie 1946-1955. W materiałach znajduje się odpis aktu oskarżenia S. Pisarskiego. IPN Ld 011/1509 (10739/II)
Akta penitencjarne Aresztowany 02.12.1946 przez WUBP Łódź. Od 09.01.1947 osadzony w Więzieniu przy ul. Sterlinga w Łodzi. Od 26.06.1947 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach, gdzie zmarł 26.04.1951. IPN Po: 3/57-58, 3/63, 3/68-70, 192/19, 3/592; IPN BU 1820/3.
Akta administracyjne S. Pisarski występuje w opracowaniu historycznym SB dot. organizacji „Wolność i Niezawisłość”, Okręg Łódź krypt. „Bzura”, sporządzonym w Wydz. „C” KMO m. Łodzi. IPN Ld pf 10/433 t. 4 (508/X).
Akta administracyjne-charakterystyki Występuje w opracowaniu SB nr 95, pt. Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą "Wolność i Niezawisłość" w okręgu łódzkim, okres działalności: wrzesień 1945-styczeń 1950. IPN Ld 030/95
.