Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Podkański
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 29-06-1898
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Teofila
Znany/a też jako:
Józef Potkański


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Notowany w ewidencji WUBP Łódź dnia 07.11.1945 jako ”podejrzano-inwigilowany” z powodu przynależności w czasie okupacji do PPS-WRN. „Z polecenia kier.[ownictwa] sprawę umorzono” 19.06.1946 i przekazano do Wydz. II WUBP Łódź. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podst. akt adm. IPN Ld pf 10/754 t. 10 (990/X).
Sprawa agenturalna Sprawa wszczęta przeciwko przedwojennym działaczom „prawego skrzydła PPS”. J. Podkański był ponownie inwigilowany, ponieważ reprezentował prawe skrzydło partii podczas przedwojennej i wojennej działalności w Polskiej Partii Socjalistycznej (w czasie okupacji Ruch Mas Pracujących Miast i Wsi - Wolność, Równość, Niepodległość). Po wyzwoleniu jako członek władz Wojewódzkiego Komitetu PPS „nie zmienił swoich poglądów działając na szkodę ruchu robotniczego”. Wykorzystywano informatorów o pseudonimach: „Maks”, „Seneka”, „Koch”, „25”, „Regina”, „Telefon”. Weryfikowany przed kongresem PPS, usunięty z partii 06.10.1948 podczas Wojewódzkiej Konferencji Aktywu PPS, zdjęty ze stanowiska dyrektora fabryki i zwolniony z pracy. Brak informacji o zakończeniu sprawy. Materiałów brak. Zachowały się raporty, analizy i plany rozpracowania w scalonych materiałach historycznych działu X. Mat. brak. Wpis na podst. akt adm. IPN Ld pf 10/754 t. 4, 7,1 0; IPN Ld pf 10/311; IPN Ld pf 10/312.
Sprawa agencyjnego rozpracowania Materiały z inwigilacji posłużyły do ponownego wszczęcia sprawy dn. 30.03.1949 pod tym samym numerem. Rozpracowywany „wobec przypuszczenia, że nadal może prowadzić wrogą działalność, skierowaną przeciwko jedności ruchu robotniczego i obecnemu ustrojowi”. W sprawie wykorzystywano informatorów o pseudonimach: „Regina”, „Magda”, „Stec”, „Stawiszyński”, „Jerzyk”, „Jacek”, „Szczepan”. Brak informacji o zakończeniu sprawy. Materiałów brak. Zachowały się raporty, analizy i plany rozpracowania w scalonych materiałach historycznych działu X. Materiałów brak. Wpis na podst. akt adm. IPN Ld pf 10/754 t. 1, 9, 10 (990/X).
Materiały ewidencyjne Zapisy w skorowidzach archiwalnych sygnatury II ST świadczą, że J. Podkański pozostawał w zainteresowaniu SB jeszcze w 1958 r. Brak bliższych informacji. IPN Ld 0313/37 (26/42/91); IPN Ld 0313/38 (26/43/91)
Akta administracyjne Opracowanie historyczne pt.: "PPS-WRN w Łodzi i województwie łódzkim. Organizacja i działalność w latach okupacji niemieckiej i po wyzwoleniu", powstałe w oparciu o materiały archiwalne zgromadzone w Wydziale "C" KMMO w Łodzi. J. Podkański występuje w materiałach jako łódzki działacz PPS. IPN Ld pf 10/758 t. 1 (996/X)
.